Gemeente selecteert AM voor ontwikkeling TegenPleinen

Traditionele hoven in Zuidrand van Hoofddorp.

De gemeente Haarlemmermeer heeft gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM na een tenderprocedure geselecteerd om TegenPleinen in de Zuidrand van Hoofddorp te ontwikkelen. Het beoogde programma bestaat uit ruim 100 woningen, waarvan dertig procent in de sociale huur. AM heeft voor de locatie samen met Soeters Van Eldonk architecten en Loos van Vliet (stedenbouw) een planvisie gemaakt waarbij traditionele hoven, overeenkomstig de cultuurhistorie in de Haarlemmermeer, de basis vormen voor de verkaveling en het architectonisch ontwerp. Deze visie zal worden doorvertaald naar een onderscheidend woon- en verblijfsgebied. AM is geselecteerd op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) met de beste prijs-/ kwaliteitsverhouding.

a.i. hoekje

Tegenpleinen

Tegenpleinen is onderdeel van het project Zuidrand in Hoofddorp en ligt tussen de Bennebroekerweg en de Nieuwe Bennebroekerweg, met een directe aansluiting op de snelweg A4. Zuidrand voorziet in woningontwikkeling en realisatie van commerciële en maatschappelijke voorzieningen aan de zuidkant van Hoofddorp. Na de gewonnen aanbesteding gaat AM in nauwe samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer de locatie ten oosten van het Haarlemmermeerlyceum, tussen de Molenaarslaan en Yweg, realiseren. De nieuwe naam voor deze locatie is ‘ZuiderHoeven’ (www.zuiderhoeven.nl). In de Zuidrand zijn naast het Haarlemmermeerlyceum ook het sportcomplex Koning Willem Alexander, UNO de Deugd en het appartementencomplex AQUAradius al opgeleverd.

Onderscheidende woonbuurt


Voor de verworven locatie heeft AM in samenwerking met Soeters Van Eldonk architecten en Loos van Vliet een planvisie gemaakt, waarbij ruimtelijke kwaliteit drager is van de ontwikkeling en is ingezet op een onderscheidend woonmilieu dat verwijst naar de cultuurhistorische waarden van Haarlemmermeer. Het plan beantwoordt daarnaast aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente. Het beoogde programma bestaat uit ruim honderd woningen, waarvan dertig procent in de sociale huur. Op basis van het business model ‘I AM YOU’ van AM, waarbij ontwikkeld wordt op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie, zal zij de plannen de komende periode in samenwerking met de gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden verder uitwerken.

Inspiratiebron is het verhaal van de polder en de rijke geschiedenis van de boerderijen en agrarische ensembles in Haarlemmermeer. De nieuwe bewoners van de polder namen destijds allemaal hun eigen streekgebonden boerderijtype mee het nieuwe land in. Dit gegeven is ook nu weer inspiratie om voor deze locatie te putten uit de Hollandse traditie en rijkdom van de architectuur van het agrarisch ensemble.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media