Gemeente Rijswijk, AM en VolkerWessels ondertekenen overeenkomst voor Pasgeld-West

Op woensdag 17 november tekenden de gemeente Rijswijk, AM en VolkerWessels Vastgoed een samenwerkingsovereenkomst voor Pasgeld-West, als onderdeel van de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. Daarmee komt de realisatie van een nieuw en duurzaam woongebied in Pasgeld-West weer een stap dichterbij.

Met het vastleggen van deze overeenkomst kan de CV Harnaschpolder (een samenwerking van AM en VolkerWessels Vastgoed) door met de voorbereidingen voor het realiseren van 450 nieuwe woningen, waaronder honderd middeldure huurwoningen. De gemeente Rijswijk wordt eigenaar van de grond.

Hoge ambities voor duurzaamheid en klimaatadaptatie

De uitwerking van de plannen door AM en VolkerWessels Vastgoed sluiten goed aan op de besluitvorming van de Rijswijkse gemeenteraad met betrekking tot de blauw-groene hoofdstructuur van Pasgeld West. Méér nog dan al is gebeurd in Rijswijk Buiten, worden hoge ambities nagestreefd als het gaat om het hergebruik van grondstoffen, klimaatdoelen, het maken van ruimte voor fauna en flora en het verantwoord omgaan met mobiliteit. Zo komen er gedeelde tuinen met hoogwaardig groen, wat goed is tegen hittestress en zorgt voor opslag en behoud van water in de buurt.

Aan de klimaatdoelen wordt bijgedragen met woningen die in Pasgeld West worden gebouwd volgens de principes van het ‘Nul op de Meter’ (NOM woningen) en ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’ (BENG woningen).

De toekomstige bewoners van Pasgeld West hebben ruime mogelijkheden voor recreatie in het groen met de nabijheid van het Elsenburgerbos. Ook de Vliet en het ‘slagenlandschap’ met weiden en slootjes vlakbij de buurt dragen hieraan bij en maakt Pasgeld West een fijn leef- en woongebied met water en groen bij de eigen voordeur.

De ontwikkeling van Pasgeld West is een voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen gemeente en de markt voor de realisatie van duurzame, integrale en toekomstbestendige gebiedsontwikkeling.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media