Gemeente Deurne en AM zetten in op herontwikkeling middengebied Spoorzone tot bijzondere woonbuurt

Uitwerking plannen voor circa 170 woningen in samenwerking met burgers

De gemeente Deurne en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM bundelen de krachten om het middengebied van de Spoorzone om te vormen tot een aantrekkelijke buurt met circa 170 woningen. De samenwerkingsovereenkomst uit 2008 is hiervoor geactualiseerd. Wethouder Nicole Lemlijn en Jaap van Engelshoven, adjunct-directeur AM Zuidwest, hebben de nieuwe overeenkomst vandaag bekrachtigd.

De Spoorzone heeft een strategische ligging nabij het NS-station en het centrum van Deurne. Het ruim zeven hectare grote middengebied is in gebruik als bedrijventerrein en grenst zowel aan het spoor als aan de woonwijk Sint-Jozefparochie. Door dit gebied om te vormen tot een woonbuurt met circa 170 rij-, twee onder één kap-, patio- en vrijstaande woningen wordt voorzien in de behoefte aan wonen nabij het centrum. Bovendien slaat deze nieuwe buurt een brug tussen Sint-Jozefparochie en het centrum. Deze samenhang is nu nog niet optimaal door het aanwezige bedrijventerrein.

De gemeente Deurne heeft bedrijventerrein Binderen ontwikkeld om de bedrijven in de Spoorzone de mogelijkheid te geven zich hier te vestigen. Vele hebben dit gedaan. Met de twee nog resterende bedrijven wordt gesproken over verplaatsing.

Betrokken burgers
Na de vaststelling van het onherroepelijke bestemmingsplan gaat AM met belangstellende burgers in gesprek over hun woonwensen voor deze locatie. Dit zal deels via crowdsourcing gebeuren. Met digitale enquêtes en de inzet van social media wordt dan geïnventariseerd welke vragen en ideeën woonconsumenten hebben voor het middengebied van de Spoorzone. Op deze wijze kunnen inwoners van Deurne en overige belangstellenden actief bijdragen aan de uitwerking van de plannen. Deze vorm van cocreatie is onderdeel van het Nieuwe Business Model van AM. De nieuwe woonbuurt zal fasegewijs worden gerealiseerd. De verkoop van de woningen zal naar verwachting in 2014 starten.

Aanpassing samenwerkingsovereenkomst
De aanpassing van de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst vloeit voort uit de sinds 2008 sterk gewijzigde marktomstandigheden. In dit kader rondt AM haar betrokkenheid af bij de grondexploitatie en zetten de partijen in op de ontwikkeling van het middengebied van de Spoorzone.
Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media