Elf organisaties, waaronder AM, werken samen aan innovatieprogramma Dutch Windwheel

Elf bedrijven en kennisinstituten gaan samen een innovatieprogramma opzetten gekoppeld aan de ontwikkeling van de Dutch Windwheel, het 174 meter hoge icoon dat in Rotterdam moet verrijzen. AM en Koninklijke BAM Groep, Deltares, Dura Vermeer, ECN, Eneco, InnovationQuarter, Mammoet, SPIE, TNO en de Windwheel Corporation hebben dat op donderdag 14 januari met elkaar afgesproken. Onder het motto ‘building the next economy today’ willen de organisaties samen werken aan de transitie naar een schone, digitale economie met gebruikmaking van technologische innovaties.

_KPK6612LR

Doel van het innovatieprogramma is om kansrijke technische en technologische innovaties te ontwikkelen en te combineren. Het gaat daarbij om innovaties op het snijvlak van water, energie, technologie en bouwtechniek. Zo worden de mogelijkheden onderzocht voor de ontwikkeling van lokale energieopwekking (onder meer EWICON, zon- en restwarmte, warmte-koude uitwisseling), het watersysteem, de ontwikkeling van een smart grid, het materiaalgebruik en de technologieën die de beleving en gebruiks- en attractiewaarde van de Dutch Windwheel en de omgeving versterken.

De samenwerkende organisaties willen de innovaties benutten in de Dutch Windwheel en daarop vooruitlopend al testen en toepassen. Het testen willen ze onder meer in The Green Village doen, de proeftuin voor duurzame innovatie in Delft. Voor het toepassen kijken ze in het bijzonder naar de Merwe Vierhavens in Rotterdam, een gebied dat de komende jaren ontwikkeld gaat worden. De bedrijven en kennisinstellingen willen daarbij graag samenwerken met de overheden: de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Rijk. Ze hebben de overheden uitgenodigd met hen te werken aan een roadmap waarmee in het eerste kwartaal van 2016 de basis moet worden gelegd voor het innovatieprogramma.

windwheel plaatje kleur

Meer informatie over de Dutch Windwheel

De Dutch Windwheel is een iconisch gebouw dat een attractie, een hotel en woningen bevat en energie genereert. Deze gamechanger voor duurzaam ontwikkelen is een internationaal uithangbord voor Dutch Design & Innovation.

Dutch Windwheel

Met de Dutch Windwheel wordt aan Rotterdam en Nederland een uniek icoon toegevoegd. Een architectonische landmark die de Rotterdamse skyline nog spectaculairder maakt. De binnenste ring bevat een vastgoedprogramma met onder meer een hotel en appartementen. In de buitenste ring draaien 40 cabines, die de bezoeker tot op 174 meter hoogte brengen en onder water het verhaal vertellen van Nederland Waterland. Het is bovendien een energiegenerator. Met de EWICON techniek wordt windenergie zonder draaiende delen omgezet in elektriciteit. Gecombineerd met energiewinning uit onder meer zon en biomassa is de Dutch Windwheel een binnenstedelijk energieplus-gebouw van ongekende omvang.

Gamechanger

De Dutch Windwheel is het icoon van de toekomst. Het ongekende ontwerp omarmt maximaal de mogelijkheden van energieproductie en beleving. Het is ontworpen voor doorgaande innovatie en hergebruik en wordt gebouwd met materialen afkomstig uit de Rotterdamse regio. De Dutch Windwheel is een versneller voor technische en technologische innovaties, onder meer op het gebied van hernieuwbare energie en beleving. Het moet bovendien een dynamisch gebouw worden dat upgradable is nadat het is gebouwd. Het is een nieuwe standaard op het gebied van duurzame ontwikkeling en een showcase voor klimaatarchitectuur en smart city ontwikkeling.

Visitekaartje

De Dutch Windwheel is typisch Nederlands en on-Nederlands tegelijk. Het ‘verhaal’ spreekt internationaal tot de verbeelding. In de hele wereld zijn er al publicaties over verschenen: van Fast Company, Daily Mail en The Guardian tot Der Spiegel, Forbes en Business Insider. In een poll van de Spaanse krant 20 Minutos (de krant met de grootste oplage in Spanje) is de Dutch Windwheel gekozen als het meest duurzame idee. Er zijn verschillende items over de Dutch Windwheel op Discovery Channel verschenen en de Chinese zender CNC heeft er zelfs enkele minuten in het journaal aan gewijd. Dat zal de komende jaren alleen maar sterker worden. De Dutch Windwheel moet het internationale uithangbord worden voor Dutch Design & Innovation.

windwheel plaatje zwart-wit

Meer informatie over de organisaties

AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Met ons business Model ‘I AM YOU’ werken wij samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. Zie voor meer informatie: www.am.nl.

Koninklijke BAM Groep

Europese bouwgroep, die werkmaatschappijen verenigt in de business lines Bouw en vastgoed en Infra, alsmede op het gebied van publiekprivate samenwerking. Zie voor meer informatie: www.bam.nl.

Deltares

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. Zie voor meer informatie: www.deltares.nl.

Dura Vermeer

Dura Vermeer is actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. Projecten worden daarbij in opdracht van derden en voor eigen risico ontwikkeld, gerealiseerd en geëxploiteerd. Dura Vermeer is onderscheidend en gaat vernieuwend te werk. Samen met onze partners bieden wij toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven. Zie voor meer informatie: www.duravermeer.nl.

ECN

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het grootste onderzoeksinstituut op energiegebied in Nederland. Met zo’n 500 medewerkers zijn wij actief in projecten in zowel binnen- en buitenland, in samenwerking met de industrie, overheden en onderzoeksinstituten. Dit doen wij vanuit onze vestigingen in Petten, Amsterdam, Eindhoven, Brussel en China. Zie voor meer informatie: www.ecn.nl.

Eneco

Welkom in de nieuwe wereld. Kijk voor meer informatie op eneco.nl.

InnovationQuarter

Een team van professionals met één gezamenlijk doel: het innovatieve vermogen van Zuid-Holland ontsluiten samen met innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Zie voor meer informatie: www.innovationquarter.nl.

Mammoet

Mammoet is specialist in zwaar hijswerk en multimodaal transport. Specialiteit is het transporteren, verschepen, plaatsen (horizontaal en verticaal) en het verwijderen van grote en/of zware objecten van en naar elke locatie, te land en te water. Zie voor meer informatie: www.mammoetbenelux.nl.

SPIE Nederland

SPIE Nederland is een dochteronderneming van de SPIE Groep, dé onafhankelijke Europese leider in multitechnische dienstverlening op de gebieden van energie en communicatie. SPIE Nederland begeleidt zijn klanten in het ontwerp, de uitvoering, de exploitatie en het onderhoud van netwerksystemen en energie-, infrastructurele-, industriële- en gebouwinstallaties. Zie voor meer informatie: www.spie-nl.com.

TNO

TNO heeft zich als doel gesteld om samen met de ketenpartners te komen tot een energie producerende gebouwde omgeving. Innovatieve samenwerkingstrajecten zoals het Dutch Windwheel concept zijn hiervoor essentieel. Zie voor meer informatie: www.tno.nl.

Windwheel Corporation

Initiatiefnemend consortium van de Dutch Windwheel, bestaand uit de Rotterdamse bedrijven BLOC, DoepelStrijkers en Meysters. Zie voor meer informatie: www.dutchwindwheel.com.

Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media