Eerste stap in mogelijke ontwikkeling bedrijventerrein De Where

Vandaag ondertekenden drie partijen een intentieovereenkomst voor de mogelijke ont-wikkeling van bedrijventerrein De Where in Purmerend als nieuwe woonwijk. Namens de gemeente Purmerend zette wethouder Hans Krieger zijn handtekening, namens ge-bieds- en vastgoedontwikkelaar AM regiodirecteur Frank Klomp en namens ontwikkelaar Linden Groep directeur Jan van der Linden. De ondertekening vond plaats in Amsterdam RAI tijdens de Provada, het jaarlijkse ontmoetingspunt van de vastgoedbranche.

Wethouder Hans Krieger is blij met de ondertekening: “Het is een belangrijke eerste stap. We moeten de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek afwachten, maar dui-delijk is dat ontwikkeling van het gebied ons een geweldige kans kan bieden om een kwaliteitsslag nabij de binnenstad te maken. Een plek waar het fijn en ruimtelijk wo-nen wordt”.

Structuurvisie
Het naoorlogse bedrijventerrein De Where ligt op de kruising van de Where en de Pur-merringvaart. In de structuurvisie 2005-2020 van de gemeente Purmerend is De Where benoemd als locatie waar wonen gewenst is. In het huidige gebied van circa 3,4 hectare is sprake van leegstand en er liggen een aantal terreinen braak. Door de bijzondere ligging aan het water en in het groen is de locatie uitermate geschikt voor de realisatie van een nieuwe woonwijk met 100-125 woningen

De klant centraal
De drie partijen onderzoeken de komende maanden de definitieve haalbaarheid van de plannen. Als het resultaat van dit onderzoek positief uitvalt zetten partijen een volgen-de stap gericht op wijziging van het bestemmingsplan en realisatie. Eerste actie is het onderzoeken of consumenten geïnteresseerd zijn in de locatie en waar ze dan specifiek naar op zoek zijn. Dit gaat onder andere om woninggrootte, type en sfeer. Geïnteres-seerden wordt ook gevraagd naar een nieuwe naam voor het gebied. De gemeente Purmerend onderzoekt de mogelijke transformatie tot woongebied met AM en Linden Groep als samenwerkende ontwikkelaars.

AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transpa-rant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze pro-jecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maat-schappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteits-rijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.

Linden Groep
Als specialist in herontwikkeling van complexe binnenstedelijke gebieden, is dit project ook op het lijf van Linden Groep geschreven. Linden Groep is in Purmerend bekend van de naburige Oeverlanden – waar een eveneens in verval geraakt bedrijventerrein aan de Where werd omgevormd tot een ruimtelijke en groene woonomgeving. Er is inventiviteit, realiteitszin en doorzettingsvermogen voor nodig om een ingrijpende functieverandering daadwerkelijk tot stand te brengen. Intensieve samenwerking tussen de drie partijen is daarom een belangrijk startsein voor het nieuwe project aan de Where.

Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media