‘Een gebouwde omgeving is pas gezond als die voorziet in de primaire levensbehoeften’

Als gebiedsontwikkelaar plaatst AM maatschappelijke vraagstukken, zoals gezond wonen en werken in de stad, in het hart van haar ontwikkelproces. Een geweldige uitdaging die vraagt om anders te denken en te komen met innovatieve producten en diensten. Maar hoe kijkt Raymon van Miltenburg, directie AM en betrokken bij het AM-thema ‘Healthy Urban Living and Working’, zelf naar gezondheid? Wij stelden hem in het kader van de Health Hero Challenge van AM vier vragen:


Welk rapportcijfer geef je jouw leven op het gebied van gezondheid op dit moment en waarom?

Ik ben een enorme gezondheidsfreak, sport alle dagen in de week (racefietsen, hardlopen, zwemmen en fitness) en hou in een gezondheidsapp mijn gewicht en alles wat ik eet bij. Dit doe ik enerzijds omdat ik mij daar goed en energiek bij voel en anderzijds om op een gezond gewicht te blijven. In normale omstandigheden eet ik namelijk veel buiten de deur en als je niet oppast kom je elk jaar een paar kilo aan. Op dit moment kan ik mijn gezondheid een prachtige 9 geven.

Corona zal naar alle waarschijnlijkheid blijvende invloed hebben op hoe wij – als samenleving – in de toekomst zullen omgaan met gezond leven in de stad. Kun je vanuit jouw vakgebied de grootste verandering noemen?

Een gebouwde omgeving is pas gezond als die voorziet in de primaire levensbehoeften, namelijk het zorgdragen voor veiligheid, het stimuleren van sociale cohesie, het faciliteren van een gezonde levensstijl en wanneer het een plek biedt waar mensen zichzelf kunnen ontplooien. Dit was binnen AM al een uitgangspunt bij het creëren van een nieuw stukje stad, maar hiervoor zal een nog groter draagvlak ontstaan in de samenleving als we eenmaal weer in een ‘normalere’ situatie verkeren.

Waarom is de Health Hero Challenge van AM zo belangrijk voor de gezondheid van stedelingen?

De Health Hero Challenge van AM zou er aan kunnen bijdragen dat de ontwikkeling van gezonde gebouwde omgevingen een vlucht krijgen. Nu is het namelijk nog zo dat er onvoldoende bewijs is dat de businesscase financieel uit kan en dat remt de vooruitgang.

Gezondheid staat hoog in het vaandel binnen AM. Wat is jouw gezonde tip?

Goed voor jezelf zorgen door meer te bewegen en gezonder te eten. Uiteindelijk komt het allemaal neer op discipline.

Gezond wonen en werken in de stad heeft al onze aandacht. ‘Healthy urban living and working’ is niet voor niets een van de vijf maatschappelijke thema’s van AM. Als  betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen als deze in het hart van ons ontwikkelingsproces. Een geweldige uitdaging die vraagt om anders te denken en te komen met innovatieve producten en of diensten. Precies daarover gaat de Health Hero Challenge: Wat als we een concreet product of dienst zouden ontwikkelen dat aantoonbaar bijdraagt aan de gezondheid van de stedeling. Samen met vijf experts gaat AM deze uitdaging aan.
AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media