Duurzaamheidscode

Mensen

Toegevoegde waarde bieden aan zakelijke klanten, samenwerkingspartners, woonconsumenten, eindgebruikers, medewerkers en de samenleving.

1. Zakelijke klanten en samenwerkingspartners: Wij streven ernaar de verwachtingen van klanten en samenwerkingspartners te overtreffen.
Wij werken in partnerschap om hoogwaardige projecten tot stand te brengen, dit alles op tijd, veilig en met inachtneming van het milieu. Wij zullen onze partners stimuleren en met hen samenwerken bij het ontwikkelen van passende duurzame oplossingen. Wij willen op basis van onze kennis en ervaring de voorkeurspartner zijn voor energiezuinige c.q. energieneutrale projecten.

2. Woonconsumenten: In onze projecten stellen wij de eindgebruiker centraal.
Wij streven ernaar onze particuliere klanten de beste service op het vlak van wonen aan te bieden, waarbij duurzaamheid een integraal onderdeel is van onze diensten en producten. Duurzame toepassingen die tijdens het wonen klantvoordelen bieden in termen van comfort, een gezonder leefklimaat en besparing van energie en geld. Wij betrekken onze klanten vanaf het begin als co-creator bij het ontwerp en de ontwikkeling van onze projecten. Wij zijn er bovendien op gericht de klant te ontzorgen en een duurzame relatie met hem of haar op te bouwen.

3. Samenleving: Wij bevorderen goede contacten met onze omgeving.
Onze projecten brengen een verandering van de vorm en functie van de gebouwde omgeving met zich mee. Wij betrekken op een actieve wijze alle belangen en belanghebbenden in onze planvorming en streven ernaar een positieve bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap.

4. Medewerkers: Wij staan voor onze medewerkers.
Wij creëren een veilige en inspirerende omgeving waarin onze mensen zich kunnen ontwikkelen. Op deze manier dragen medewerkers bij aan verdere ontwikkeling en groei van onze organisatie. De betrokkenheid bij onze medewerkers is uitgewerkt in:

  • Gezondheid en veiligheid – Wij beschouwen gezondheid en veiligheid als topprioriteit voor onze onderneming.
  • Gelijkheid en diversiteit – Wij bieden een uitdagende werkomgeving, waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd weet.
  • Opleiding en ontwikkeling – Wij willen een lerende cultuur scheppen en mogelijkheden bieden, waarbij onze medewerkers hun kennis en vaardigheden optimaal kunnen aanwenden voor de onderneming. Wij zullen onze medewerkers helpen zich verder te ontwikkelen waardoor zij kunnen bijdragen aan de onderneming en haar doelstelling.

Milieu

Nederland maakt zich sterk om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij vinden het belangrijk vanuit onze rol als duurzaam gebiedsontwikkelaar hieraan een bijdrage te leveren. Wij onderkennen onze verantwoordelijkheid met het oog op toekomstige generaties.

5. Energie: Wij streven ernaar onze impact op het klimaat terug te dringen.
Wij zullen onze energie-efficiëntie verbeteren, onze CO2-emissie verminderen en samenwerken met onze klanten en samenwerkingspartners aan CO2-neutrale oplossingen. Deze bieden immers klantvoordelen in termen van comfort, een gezonder leefklimaat en besparing van energie en geld.

6. Grondstoffen: Wij staan voor het terugdringen van onze impact op niet-vernieuwbare natuurlijke grondstoffen, die worden gebruikt voor onze producten.
Wij zullen samenwerken met onze comakers om alternatieve materialen en methoden toe te passen om het gebruik van grondstoffen te optimaliseren. Tevens bevorderen wij de juiste handelswijze met betrekking tot hergebruik en het beperken van afval.

7. Milieu: Uitgangspunt bij onze projecten is dat wij de natuur en de cultuur respecteren en versterken.
Wij ontwikkelen met zorg en voorrang voor het landschap. Wij behouden en benutten de cultuurhistorische waarden van een gebied of gebouw. Natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten zijn voor ons een inspiratiebron voor de ruimtelijke opgaven. Duurzaam ontwikkelen betekent ook innovatieve oplossingen bedenken voor de effecten van klimaatverandering. Water speelt hierin een belangrijke rol; het integreren van de wateropgave in projecten kan leiden tot waardecreatie. Bij de uitvoering van de projecten zullen wij de milieu-impact beperken. Wij treffen alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om onze activiteiten zodanig uit te voeren dat milieueffecten minimaal zijn voor de lokale omgeving. Wij bevorderen milieubewust handelen.

Meerwaarde

Creëren van economische en sociale waarde

8. Innovatie: Wij innoveren om evenwichtige duurzame oplossingen te vinden. Innovatie is essentieel voor de ontwikkeling van onze onderneming en voor het vinden van krachtige duurzame oplossingen in de gebouwde omgeving.
Wij zullen samen met onze partners en klanten duurzame oplossingen aanreiken, waarbij economische, milieu- en maatschappelijke belangen met elkaar in evenwicht zijn. Hierdoor kunnen wij verzekeren dat wij materialen efficiënt gebruiken en waarde bieden aan onze partners.

9. Voorspoed: Wij geloven dat duurzaamheid resulteert in economische en sociale waarde.
Wij kiezen ervoor waarde te creëren door te werken aan effectieve en winstgevende oplossingen voor onze partners die bijdragen aan een duurzame toekomst.

AM zal door het hanteren van deze Duurzaamheidscode waarde creëren voor zakelijke klanten en samenwerkingspartners, woonconsumenten, eindgebruikers, medewerkers en voor de samenleving in brede zin.

AM Duurzaamheidscode

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media