Dreiging financiële ramp intramurale ouderenzorg

De lichtere zorgzwaartepakketten (ZZP 1 t/m 3) worden geëxtramuraliseerd. Scheiding bekostiging van wonen en zorg. Dat betekent in de verpleging en verzorging dat je als oudere de zorg aan huis aangeboden krijgt. Volgens de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) gaat het om 46.700 ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Dat leidt op termijn tot een leegstand van dertig procent van de intramurale capaciteit! De NZA stelt vast dat dit invloed heeft op de waarde van het vastgoed. En zij draagt ook oplossingen aan: instellingen kunnen kamers verhuren aan ouderen die dan in die kamer extramurale zorg krijgen aangeboden. Alternatief is,  zoals we in de kranten konden lezen, de kamers aan te bieden aan studenten.

Nu kost zo’n kamer met alle bijbehorende zorggerelateerde en verkeersruimten al gauw honderdduizend euro. Daar moet je een huur van ongeveer zeshonderd euro per maand voor vragen om uit de kosten te komen. Maar wie huurt er nu een kamer van dertig vierkante meter voor dat bedrag? Aan die twintig vierkante meter overige ruimten heb je niks, je krijgt immers alleen thuiszorg. Die kamers moeten feitelijk voor een bedrag van driehonderd euro per maand worden aangeboden. Dat scheelt de sector per jaar 168 miljoen euro aan inkomsten. Een besparing voor de AWBZ.

Nu zijn die instellingen meestal nog volledig gefinancierd op basis van een gegarandeerde bekostiging en een levensduur van veertig jaar. De banken zullen van de instellingen eisen dat ze hun financiële verplichtingen nakomen. De verhurende corporaties ook. Er zullen dan instellingen failliet gaan. Met vastgoed dat meestal wordt gefinancierd met een borging van de overheid. Wie gaat dat betalen: de belastingbetaler, u en ik.

Risicobeperking mogelijk
De NZA komt met een creatieve oplossing voor dit probleem: regel in ieder geval voor ZZP 3 een mini NHC (huisvestingsvergoeding) die voorziet in de bekostiging van extra ruimte bij de wooneenheid om zorgverlening mogelijk te maken, de “bouwkundige zorginfrastructuur”. Dan kun je wèl de lege kamers voor driehonderd euro aanbieden en de zorgorganisatie bovendien omzet uit thuiszorgdiensten bezorgen. Goed idee! En een voortreffelijke mogelijkheid om ouderen met de laagste inkomens aan betaalbare huisvesting te helpen als zij zijn aangewezen op zorg.

Stimulans voor nieuwe woningen voor ouderen
Datzelfde idee is ook heel goed om te voorzien in de grote en groeiende behoefte aan zelfstandige huisvesting voor ouderen met een zorgbehoefte. En dan ook voor de hogere ZZP categorieën.
Want de combinatie van zelfstandige woningen in een geclusterde setting, met verschillende huurcategorieën, goed georganiseerde zorg en dienstverlening en de beschikbaarheid van tijdelijke intramurale opvang is de toekomst. De zorgbehoevende oudere is geen patiënt die de gast is van een instelling, maar een mondige woonconsument die wil kunnen kiezen!

Herman Bezemer
Directeur AM Health

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media