Dimf Ghijsels-Kerkhoff versterkt AM als Fund Director

Dimf Ghijsels-Kerkhoff versterkt gebiedsontwikkelaar AM met ingang van 1 maart als Fund Director. In deze functie gaat zij mede vorm en inhoud geven aan de strategische ambitie van AM door via fondsvorming niet alleen ontwikkelaar, maar ook mede-eigenaar en asset manager van een deel van het zelf ontwikkelde vastgoed te zijn.

De afgelopen 25 jaar bouwde Dimf Ghijsels-Kerkhoff (48) een sterk trackrecord in ontwikkeling en vastgoed op. Zij is zeer ervaren in het initiëren van nieuwe vastgoedconcepten en het begeleiden van (complexe) transacties, zoals (vastgoed)bedrijfswaarderingen, fusies en overnames en financieringen bij investment bank MeesPierson (ABN AMRO). Bij Rabo Vastgoedgroep was zij onder meer medeverantwoordelijk voor het financieringsvraagstuk voor het project Zuidasdok en de overname van Bouwfonds. Binnen Bouwfonds was zij verantwoordelijk voor de Research en Business Development-afdeling. Zij werkte mee aan de initiatie van diverse vastgoedfondsen zoals het European Student Housing Fund. Vanaf 2014 was Dimf nauw betrokken bij de oprichting van vastgoedbedrijven waaronder Buy2Let Nederland en Meijer Realty Partners (MRP). Bij MRP leidde zij als Chief Investment Officer de overname van ASR Vastgoedontwikkeling (nu MRP Development). Meer recent werkte zij aan de initiatie van het Verenigd Wonen-concept.

Investerende gebiedsontwikkelaar

‘De komst van Dimf betekent voor ons een welkome versterking om de kracht van AM als gebiedsontwikkelaar te verbreden naar die van investerende ontwikkelaar’, zegt Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM. ‘Wij willen meer waarde creëren door niet alleen gebieden met het bijbehorende vastgoed te ontwikkelen, maar via fondsvorming als langjarige mede-eigenaar en asset manager ook in staat te zijn de aantrekkelijkheid hiervan verder te verhogen. Dit realiseren wij langs de lijnen van onze maatschappelijke thema’s: Stad- en gebiedmaker, Gedurfde duurzaamheid, Inclusieve stad, Healthy urban living and working en Gelukkig leven. Dimf zal de komende periode een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van deze strategische ambitie.’

Strategie BAM

De verbreding van activiteiten naar asset management geeft invulling aan de nieuwe strategie van Koninklijke BAM Groep. Eén van de pijlers van deze strategie is het versnellen van mogelijkheden voor toekomstige groei via het aanbieden van diensten en producten die zijn gericht op de gehele levenscyclus van vastgoed. Asset management is onderdeel van deze ambitie.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media