Dialoog in een klantgericht planproces

AM beschikt over een ijzersterk track record in het betrekken van haar klanten bij de ontwikkeling en realisatie. Wij willen daarin blijven excelleren. Juist in de huidige markt is het cruciaal te investeren in kennis van onze klanten, zodat we onze projecten nog beter kunnen afstemmen op de wensen van  gebruikers in de zakelijke en particuliere markt.

Wij maken hiervoor onder meer gebruik van een zeer actief klantenpanel waarin ruim 2.500 woonconsumenten participeren. Door de inzet van webenquêtes kunnen we onszelf snel een goed en actueel beeld vormen van marktontwikkelingen en –sentimenten. Deze informatie benutten we enerzijds om onze strategische koers te bepalen en anderzijds om maatwerk te bieden in de ontwikkeling van kwaliteitsrijke woon- en leefomgevingen.

Onze klantgerichte strategie komt vanzelfsprekend ook tot uiting in de daadwerkelijke ontwikkeling van onze projecten. Het merendeel van de deelnemers aan ons klantenpanel geeft aan mee te willen denken over de ontwikkeling van een nieuwe woon- en leefomgeving. Die gelegenheid geven wij aspirant kopers om te beginnen door de toepassing van crowdsourcing. Met deze transparante methodiek, gebruikmakend van social media, stellen wij een grote groep consumenten in staat via internet hun mening te geven over de stedenbouwkundige opzet en de woningontwerpen van een specifiek plan. De uitkomsten helpen ons het plan te vervolmaken, maar ook om gemeenten een beeld te schetsen van hoe haar bewoners willen wonen.

De uitgebreide kennis die we in huis hebben door de jarenlange dialoog met onze klanten, heeft ons de kans geboden in samenwerking met onze zusteronderneming BAM Woningbouw, de Smartcollectie te ontwikkelen. Deze bestaat uit verschillende woningtypen waarvan wij de overtuiging hebben dat ze beantwoorden aan de belangrijkste eisen die een consument aan zijn woning stelt. Zonder beperkingen op te leggen aan het creatieve ontwerpproces, beschikken deze woningen over ideale plattegronden en een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding. De bouwmethodiek is tot in perfectie uitontwikkeld, zodat het ontwikkelings- en realisatieproces sneller verloopt en de klant een beter product krijgt voor minder geld.

Op het gebied van herontwikkeling en vernieuwing van bestaande (wijk)winkelcentra en kantoren werken we  intensief samen met onder meer gemeenten, beleggers, woningcorporaties, VVE’s, retailers en bedrijven. Dit is noodzakelijk om verspreid eigendom, verplaatsingen, subsidies, aanbestedingen, inspraak, maatschappelijk draagvlak en procedures te regelen.
Onze kennis en ervaring passen we toe in onze projecten waarbij de combinatie van kennis, geduld en slim financieren enerzijds en intensieve samenwerking en vertrouwen met onze partners en direct belanghebbenden anderzijds tot de gevraagde successen leiden.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media