Denktank Toekomst van de Woningmarkt brengt tweede boek uit

De Denktank Toekomst van de Woningmarkt overhandigde gisteren haar tweede boek, het Werkboek Waarden van wonen, aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren. Dit Werkboek laat zien hoe woningmarkt-professionals op basis van waarden meer vruchtbare gesprekken kunnen voeren.

 

“Oplossingen voor de problemen op de woningmarkt zijn er legio. De uitdaging is om een goed gesprek te voeren over welke oplossingen we kiezen, en waarom. Hiervoor moeten we weten wat we waarde(n)vol vinden voor wonen op de korte én lange termijn, we moeten onze gedeelde waarden kennen.” Katrin Weber, De Argumentenfabriek.

Welke waarden zijn bijvoorbeeld belangrijk als we kiezen voor meer rijksregie op ruimtelijke ordening? Of als we meer buitenstedelijk willen bouwen? In huidige debatten verzanden we al snel in loopgravendiscussies over maatregelen om problemen op de woningmarkt op te lossen, vaak gericht op de korte termijn.

Door te denken en praten vanuit waarden gun je jezelf de ruimte om je denkbeelden onder de loep te nemen. Hierdoor kun je je opvattingen beter uitleggen, sterke argumenten kiezen en meer draagvlak creëren – voor betere besluiten.

In 2019 heeft de denktank de Waarden van wonen in kaart gebracht, samen met ruim 70 woningmarktdeskundigen. Het nu verschenen Werkboek laat zien hoe je de waarden concreet kan toepassen. Deskundigen analyseerden de waarden van huidig en toekomstig beleid, aan de hand van zes actuele onderwerpen. Daarnaast vind je gesprekshandleidingen om direct zelf aan de slag te gaan. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je zo’n waardengedreven gesprek in de praktijk voert. Op een gebruiksvriendelijke manier biedt het boek dus het denk- en gespreksgereedschap om met elkaar een fundamenteel ander gesprek te voeren over wonen en de woningmarkt.

Het Werkboek Waarden van wonen is een must-read voor alle woningmarktprofessionals. Met dit boek bij de hand kun je direct zelf of met een groep aan de slag om helder na te denken over problemen op de woningmarkt, en de oplossingen hiervoor.

De Denktank bestaat uit tien partners, waaronder Ronald Huikeshoven, die allen op persoonlijke titel deelnemen.

 

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media