Cobercoterrein in Arnhem teruggeleverd aan FrieslandCampina

Gezamenlijk persbericht van Koninklijke FrieslandCampina en Cobercokwartier CV

Cobercokwartier CV, een samenwerkingsverband van Ballast Nedam en AM, heeft het voormalige Cobercoterrein in Arnhem teruggeleverd aan FrieslandCampina. Deze overdracht vloeit voort uit contractuele afspraken die in 2000 zijn gemaakt bij de verkoop van deze locatie door het toenmalige Friesland Foods aan de ontwikkelaars.

Cobercokwartier CV heeft in de loop der jaren diverse plannen gemaakt om het terrein van de voormalige melkfabriek te transformeren naar het Cobercokwartier, een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en ontspannen. Op basis van de voorwaarden die aan het project ten grondslag liggen, acht zij het echter niet mogelijk haar plannen rendabel tot uitvoering te brengen met de gewenste hoge kwaliteit. Het samenwerkingsverband betreurt deze stap, maar wil de verdere ontwikkeling van het Cobercoterrein, mede vanuit het belang van de gemeente Arnhem en haar inwoners, niet in de weg staan.

FrieslandCampina zal zich in eerste instantie oriënteren op de ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie. De eerste contacten met de gemeente Arnhem zijn hiervoor gelegd. Na afronding van de oriëntatiefase is het de bedoeling dat het perceel wordt verkocht.

 

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media