BrabantWonen en AM vragen gemeente Veghel bestemmingsplanprocedure te starten

Stedenbouwkundig plan voor herinrichting ziekenhuisterrein gereed
Begin deze maand is ziekenhuis Bernhoven verhuisd naar een nieuwe locatie in Uden, waarmee het verlaten terrein in Veghel vrijkomt voor ontwikkeling. De initiatiefnemers van deze ontwikkeling, BrabantWonen en AM, hebben het stedenbouwkundig plan voor het gebied gemaakt. Vandaag wordt het bestem-mingsplan ter inzage gelegd, waarmee de gemeente de bestemmingsplan-procedure start. Het plan bestaat uit een combinatie van zorggerelateerde woonfuncties voor cliënten van BrabantZorg, huurappartementen, grondge-bonden woningen en een poliklinisch diagnostisch centrum voor Bernhoven.

Lintbebouwing en ‘scherven in het groen’
Op het circa 3,5 ha grote terrein ontwikkelen AM en BrabantWonen grondgebonden woningen in een groene setting en zorggerelateerde huurappartementen. Het steden-bouwkundig ontwerp sluit goed aan bij de bestaande lintbebouwing langs de Gasthuis-straat en de Burgemeester de Kuijperlaan. De grotere complexen liggen diep in het terrein, als scherven in het groen. Hier ligt ook het kantoorpand van Bernhoven dat behouden blijft en voor een derde partij de functie van poliklinisch diagnostisch centrum krijgt. DAT Architecten uit Tilburg heeft het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt met respect voor de groene omgeving, wat ook blijkt uit de zichtlijn tussen de Kloostertuin en Moeders Gat.

Planning
Als de bestemmingsplanprocedure volgens planning verloopt, kan eind van het jaar worden gestart met de sloop van het ziekenhuis en het bouwrijp maken van het terrein. In het voorjaar van 2014 kan dan worden gestart met de eerste bouwfase die bestaat uit het poliklinisch diagnostisch centrum voor Bernhoven, de huurappartementen en de zorggerelateerde woonfuncties van BrabantZorg.

BrabantWonen
BrabantWonen is een open en klantgerichte organisatie met een lokale voortrekkersrol op het gebied van wonen-zorg-welzijn. Wij werken hierbij gelijkwaardig samen met klanten en partners. BrabantWonen staat dichtbij klanten en is actief aanwezig in buurten en wijken. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en investeren naar vermogen, gebaseerd op een duurzaam verdienmodel.

AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.
Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media