BrabantWonen en AM vragen gemeente Oss bestemmingsplanprocedure te starten

Download PDF

Stedenbouwkundig plan voor herinrichting ziekenhuisterrein gereed

Begin 2013 verhuist ziekenhuis Bernhoven in Oss naar een nieuwe locatie in Uden en komt het terrein vrij voor ontwikkeling. De initiatiefnemers van deze ontwikkeling, BrabantWonen en AM, hebben het stedenbouwkundig plan voor het gebied gemaakt. Vandaag is de gemeente Oss gevraagd te starten met bestemmingsplanprocedure. Het plan bestaat uit een gezondheidscentrum in combinatie met zorggerelateerde woonfuncties ten behoeve van cliënten van BrabantZorg en circa 110 grondgebonden woningen in een parkachtige omgeving.

Gezondheidscentrum Oss
De gemeente, BrabantWonen en AM hebben de gezamenlijke doelstelling in Oss één van de eerste gezondheidscentra (Gezondheidscentrum Oss) in Nederland te realiseren met zoveel mogelijk basis- en specialistische zorg in de nabijheid van inwoners. Een van de belangrijkste drijfveren voor Gezondheidscentrum Oss is een betere samenwerking in de zorg waardoor de effectiviteit en kwaliteit van de dienstverlening verbetert. Hiertoe is een concept zorgvisie ontwikkeld, waarbij BrabantZorg als duurzame partner van BrabantWonen een belangrijke rol heeft vervuld. In deze zorgvisie is bijzondere aandacht voor de poortwachterfunctie van de huisartsen. Bernhoven zal in Gezondheidscentrum Oss een Poliklinisch Diagnostisch Centrum (PDC) openen. Daarnaast voeren BrabantWonen en AM gesprekken met diverse zorgverleners om een heldere clustering en compleet zorgaanbod te bewerkstelligen. Op basis van deze gesprekken en de wensen die zijn uitgesproken, is in samenwerking met DAT Architecten het voorontwerp van Gezondheidscentrum Oss aangepast. Het huidige voorontwerp biedt volop ruimte voor verbinding en integratie zonder voorbij te gaan aan individuele verschillen en behoeften. In het ontwerp is ook rekening gehouden met de belangen van GGZ, dat te kennen heeft gegeven te willen participeren in Gezondheidscentrum Oss.

Wonen in parkachtige omgeving
Op het circa zes hectare grote terrein ontwikkelen AM en BrabantWonen eveneens huurappartementen en grondgebonden koopwoningen, ruim opgezet met veel aandacht voor groen. Het ontwerp in een parkachtige setting sluit goed aan bij de ontwikkeling van het Sibeliuspark en de Talentencampus, waardoor het gebied in de toekomst een aantrekkelijk geheel vormt.

Planning
In april 2013 verhuist ziekenhuis Bernhoven naar Uden. PDC Bernhoven Oss zal vanaf dat moment tijdelijk worden gehuisvest in de hoogbouw naast de GGZ op het huidige ziekenhuisterrein. De zorgverlening van ziekenhuis Bernhoven blijft gewaarborgd tijdens de verhuizing. Als de bestemmingsplanprocedure volgens planning verloopt, kan nog voor de zomer van 2013 worden gestart met de sloop van de gebouwen, waarna het terrein bouwrijp wordt gemaakt. De planning voorziet in de start bouw van fase 1 in het najaar van 2013. Tot fase 1 behoren Gezondheidscentrum Oss, de sociale huurwoningen en een deel van de koopwoningen.

BrabantWonen
BrabantWonen is een open en klantgerichte organisatie met een lokale voortrekkersrol op het gebied van wonen-zorg-welzijn. Wij werken hierbij gelijkwaardig samen met klanten en partners. BrabantWonen staat dichtbij klanten en is actief aanwezig in buurten en wijken. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en investeren naar vermogen, gebaseerd op een duurzaam verdienmodel.

AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, beleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media