Bloemendaal en AM tekenen koop- en realisatieovereenkomst voor herontwikkeling Marinehospitaalterrein

De gemeente Bloemendaal en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben een koop- en realisatieovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het voormalige Marinehospitaalterrein in Overveen. Deze inbreidingslocatie biedt straks plaats aan een bijzonder en groen woongebied dat afhankelijk van de woonwensen 60 tot 90 woningen zal tellen.

13.05.07 OverveensLR

AM benut bij de transformatie van het Marinehospitaalterrein haar co-creatiemodel I AM YOU, waarbij zij ontwikkelt op basis van conceptuele kracht, innovatie en intensieve samenwerking met belanghebbenden. Bij dit project vormden de omwonenden de eerste groep belanghebbenden. In samenwerking met hen is de stedenbouwkundige visie vormgegeven. Vervolgens organiseerde AM een traject van crowdsourcing, waarbij belangstellenden de gelegenheid hebben gekregen hun woonwensen te koppelen aan de kwaliteiten van dit gebied. Ruim 1.300 geïnteresseerden hebben hieraan meegedaan. De enquêtes en gesprekken hebben een duidelijk beeld opgeleverd over de gewenste architectuur, woningtypen en plattegronden. Bij dit traject zijn ook de Klankbordgroep Marinehospitaalterrein, bestaande uit omwonenden, en Mulleners & Mulleners Architecten betrokken.

Vervolgstappen
Het ondertekenen van de koop- en realisatieovereenkomst betekent dat de volgende stap kan worden gezet in de transformatie van het Marinehospitaalterrein. Het ontwerp-bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan zullen worden voorgelegd aan de klankbordgroep, die dit zal voorzien van advies. Vervolgens zal dit worden aangeboden aan de gemeenteraad. De schetsontwerpen die zijn gemaakt door de inventarisatie van woonwensen, zullen in overleg met de belangstellenden verder worden uitgewerkt. Meer informatie over de ontwikkeling van het gebied staat op de website www.marinehospitaalterrein.nl.

Over AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, beleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.
Download PDF

 

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media