Bloemendaal en AM sluiten samenwerkingsovereenkomst voor herontwikkeling Marinehospitaalterrein Overveen

Cocreatie door consumenten via crowdsourcing

De gemeente Bloemendaal en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het Marinehospitaalterrein in Overveen. Op basis hiervan zullen de gemeente en AM het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan uitwerken. Om optimaal tegemoet te komen aan de wensen van toekomstige bewoners en omwonenden zal AM onder meer crowdsourcing inzetten, zodat belangstellenden mee kunnen ontwerpen aan wonen op het Marinehospitaalterrein.

Wethouder Tames Kokke (r) van de gemeente Bloemendaal en Ronald Huikeshoven, regiodirecteur AM Noordwest, tekenen de intentieovereenkomst.

Met crowdsourcing kunnen belangstellenden via een webenquête hun woonwensen kenbaar maken, zodat zowel de planopzet als de woningontwerpen zoveel mogelijk kunnen worden afgestemd op de vraag. AM hanteert deze methode al meerdere jaren met succes door de toepassing van social media en internetsites zoals Funda en Google. Na afronding van de enquête worden serieus geïnteresseerden uitgenodigd voor woonwensengesprekken, waaraan ook de betrokken stedenbouwer en architect zullen deelnemen.

Klankbordgroep
Het schetsontwerp voor het Marinehospitaalterrein is vorig jaar gepresenteerd in de Raadscommissie grondgebied.Voor het ontwerp zijn intensieve gesprekken gevoerd met de klankbordgroep, die ook in het vervolgtraject bij het plan betrokken blijft. Bij het bepalen van het aantal te ontwikkelen woningen is in het schetsontwerp uitgegaan van het geldende bestemmingsplan, waarin ruimte is voor zestig tot negentig woningen. Het schetsontwerp biedt ruimte aan een breed woningaanbod van appartementen, vrijstaande-, twee-onder-een-kap- en rijwoningen. Meer informatie is te vinden op www.marinehospitaalterrein.nl.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media