Column – Wie is er nou in de war?

Het aantal mensen met dementie in Nederland wordt geschat op 245.000. Door de vergrijzing en de stijgende levensverwachting loopt dit op tot 500.000 in 2050. De kans dat iemand in zijn leven dementie krijgt is twintig  procent.
Zomaar even wat cijfers van Alzheimer Nederland. Gemiddeld leef je nog zo’n zeven jaar na de diagnose. Met andere woorden, rekening houdend met de toename van het aantal patiënten wordt elk jaar bijna 40.000 keer de diagnose dementie gesteld. In 40.000 huishoudens staat het leven op z’n kop! Van de 75 plussers is 44 procent gehuwd. De gezonde partner krijgt een heel zware taak als mantelzorger. De zorg voor  de dementerende partner is fysiek en emotioneel slopend. Op enig moment is de rek eruit en is opname in een verpleeghuis of groepswoonvorm voor dementerenden onvermijdelijk. Dat hebben we goed voor elkaar in ons land. Er wordt prima zorg geboden. Om de groei op te vangen gewoon wat meer kleinschalige woonvormen voor dementerenden bouwen. Probleem opgelost.
Dat is misschien zo voor een alleenstaande dementerende. Maar dit is een productgerichte benadering. Een benadering die floreert bij een overspannen markt, waarbij de vraag groter is dan het aanbod. Laten we dit eens bekijken vanuit een klantgerichte benadering. De eerste vraag daarbij is: wie is de klant?
Is de dementerende de klant of vormen beide partners samen de klant? Zoals  een echtpaar dat een woning koopt niet wordt gezien als twee klanten, maar als één klant. En wil die klant wel gescheiden wonen, de gezonde partner thuis en de dementerende partner in een groepswoonvorm? Natuurlijk niet! Als je al vijftig jaar of langer samenleeft, wil je niet uit elkaar. Dan wil je voor je dementerende partner blijven zorgen. Er moet dus een product worden geboden dat daar in voorziet. Samen blijven wonen gaat voor op activerende en stimulerende begeleiding en verpleging en verzorging om in een zo goed mogelijke conditie te blijven. Daar ligt een taak voor een integrale aanpak van vastgoedontwikkelaars, zorgaanbieders en beleggers. Samen thuis wonen met je dementerende partner – tot het onvermijdelijke einde. En daarna de bewoning alleen voortzetten, met de mogelijkheid van hulp aan huis als het nodig is.
Of hebben wij zelf het zicht op de werkelijkheid verloren? Twintig procent kans dat dat het geval is! Luister naar de dementerende en zijn of haar partner – het zijn klanten! AM ontwikkelt samen met innovatieve zorgaanbieders en beleggers nieuwe concepten voor deze doelgroep.

Herman Bezemer
Directeur AM Health

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media