Amsterdamse vernieuwingsopgave De Banne nadert voltooiing met Banneplein

Aan het Banneplein in Amsterdam Noord komen 251 koop- en huurwoningen en 101 parkeerplaatsen. De Ontwikkelcombinatie Banne Binnen CV, een samenwerkingsverband van woningstichting Rochdale en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, heeft hiervoor de uitvoeringsovereenkomst getekend met BAM Wonen. Het Banneplein vormt de afsluiting van een ambitieuze vernieuwingsoperatie, waarmee De Banne weer klaar is voor de toekomst.

Ingrijpende vernieuwing

Het plan Banneplein bestaat uit koopwoningen (149 appartementen en 26 stadswoningen) en voor woningstichting Rochdale 76 sociale huurappartementen. Hiermee dragen Rochdale en AM bij aan het voorkomen van eenzijdig rijke of arme buurten. De realisatie van de 76 sociale huurwoningen past binnen het beleid van de gemeente Amsterdam en woningstichting Rochdale en het streven naar gemengde wijken, waar alle typen huishoudens, jong en oud en verschillende inkomensgroepen, met elkaar leven.

Naar verwachting worden de eerste woningen begin 2020 opgeleverd. Hiermee nadert het project ‘Banne Centrum’ de voltooiing: een ingrijpende vernieuwing van het hart van de buurt De Banne. Deze werd gebouwd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Omdat de leefbaarheid hier onder druk kwam te staan, is een intensief traject van plannen maken gestart. Als eerste werd in 2013 een nieuw winkelgebied aan het Bazaanjachtplein gerealiseerd. Winkeliers, zorginstellingen, gemeente, beleggers en de ontwikkelaars werkten hierbij nauw samen. Dit werd gevolgd door de bouw van een school met 34 eengezinswoningen aan de Ankerplaats.

Nu start de laatste fase van de vernieuwing. Belangrijk is het aanbod van woningen in diverse categorieën, voor bestaande en nieuwe bewoners van de buurt. In enkele jaren tijd ondergaat De Banne op deze manier een ware metamorfose. De aanpak draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van wonen en leven in de wijk en aan de stedelijke vernieuwing van Amsterdam Noord.

Aansluiting bij groene omgeving

Het Banneplein wordt gerealiseerd in het verlengde van het winkelcentrum Banne Centrum, in het talud van de IJdoornlaan, tussen het Parlevinkerpad en Statenjachtstraat. De opzet van het plan is gevarieerd. Groene verbindingen vanaf de IJdoornlaan zorgen voor de aansluiting met de groene, parkachtige omgeving van De Banne. De zes woongebouwen vormen een voortzetting van de huidige bebouwing van de Kadoelenbreek en het Banne Centrum, maar krijgen elk een eigen karakter en aansprekende identiteit. Door de gebouwen in hoogte te laten verspringen (drie tot negen bouwlagen), ontstaan zichtlijnen en verbindingen vanuit het Banneplein naar de IJdoornlaan.

Hoogteverschillen, zichtlijnen en verbindingen

Ook met de architectuur wordt ingespeeld op de omgeving. De zuidzijde van het Banneplein is gelegen aan de groene zone die De Banne doorkruist en krijgt een zachte uitstraling. Vanwege de ligging op het zuiden worden hier de balkons gerealiseerd. De noordzijde langs de IJdoornlaan heeft een meer stadse uitstraling. Ieder woongebouw krijgt een kenmerkende dakbeëindiging in de bovenste bouwlagen. De parkeerplaatsen worden deels aangebracht onder de verschillende appartementengebouwen en deels in de openbare ruimte langs de IJdoornlaan en Banneplein.

Over woningstichting Rochdale

Woningstichting Rochdale zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen kunnen wonen in Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer. Met betaalbare woningen van goede kwaliteit biedt Rochdale ruim 80.000 bewoners een thuis. Klik hier voor meer informatie.

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Met ons business Model ‘I AM YOU’ werken wij samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven

Over BAM Wonen

Iedereen profiteert van premium wonen. BAM Wonen staat voor topkwaliteit tegen de beste prijs. Met innovatieve, duurzame en onderscheidende producten en diensten zetten we de toon in de wereld van wonen. Dankzij onze kennis, schaal en integrale aanpak maken we aangenamer wonen toegankelijk voor iedereen. Samenwerking is wat ons drijft. Door goed te luisteren naar de wensen en behoeften van onze (toekomstige) bewoners, opdrachtgevers en partners, garanderen we premium kwaliteit. En daar profiteert iedereen van. Vandaag én morgen. Welkom bij BAM Wonen. Welkom thuis.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media