Ambitieus plan voor monumentaal Brouwhuis op Drie Hoefijzers-terrein in Breda

Transformatie industrieel erfgoed naar wonen en werken

Vastgoedonderneming TTRR heeft in samenwerking met gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM een ambitieus plan ontwikkeld voor het Brouwhuis op het Drie Hoefijzers-terrein in Breda. De Bredase onderneming herstelt het monumentale gebouw in oude glorie en wil er ruimten creëren voor wonen en werken. Een grandcafé annex restaurant, kinderdagverblijf en fietsenstalling maken eveneens onderdeel uit van het plan.

TTRR heeft het plan inmiddels gepresenteerd aan de Gemeente Breda en aan omwonenden. De reacties van de gemeente en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn positief. De omgevingsvergunning is enkele weken geleden ingediend. TTRR blijft eigenaar van het Brouwhuis en wil de kantoorruimten, woningen en overige functies verhuren. Diverse kandidaten hebben aangegeven concrete belangstelling te hebben voor het Brouwhuis. De planning is op korte termijn te starten met de transformatie en restauratie van het monumentale gebouw. TTRR is tevens eigenaar van de Pastorie en de Lentehof op het Drie Hoefijzers-terrein.

Om het behoud van het Brouwhuis zeker te stellen, heeft zowel TTRR als AM de afgelopen jaren diverse bouwkundige ingrepen laten verrichten.

Transformatie
TTRR kocht het Brouwhuis van AM. Voor de transformatie heeft TTRR het Bredase architectenbureau Haverman Van den Meiracker Vermeulen (HMV) ingeschakeld. Het oorspronkelijke karakter van de monumentale ruimten blijft behouden en historisch waardevolle elementen in het gebouw blijven intact of worden gerestaureerd danwel opnieuw zichtbaar gemaakt.

´Ons vertrouwen in het plan is groot’, zegt A. Teuwen van TTRR. ´De locatie midden in de stad en dichtbij het centraal station is ideaal. Wij geloven sterk in de mix van wonen, werken en recreëren op deze plek. We voeren momenteel gesprekken met de gemeente en de provincie over de wijze waarop zij zouden kunnen participeren. We verwachten daar snel duidelijkheid over te hebben´.

Industrieel erfgoed
Het Brouwhuis is cultuurhistorisch een uiterst waardevol onderdeel van de gebiedsontwikkeling Drie Hoefijzers. Samen met het oude hoofdkantoor en de oude fabrieksschoorsteen behoort het Brouwhuis tot het industriële erfgoed van de vermaarde Bredase brouwerij, die in 1887 door F. Smits van Waesberghe aan de Ceresstraat werd gevestigd. AM kocht het terrein in 2004 toen Inbev besloot de brouwerij te sluiten. Op het voormalige brouwerijterrein verrijst een nieuw stedelijk woon-, werk- en verblijfsgebied dat deel uit maakt van de grootschalige ontwikkeling VIA Breda. Drie Hoefijzers bestaat uit een zuidelijk en noordelijk plandeel. Het zuidelijk plandeel is het eerst in uitvoering genomen. Met de transformatie van het Brouwhuis is de ontwikkeling van Drie Hoefijzers-Zuid vrijwel afgerond. In het zuidelijk plandeel heeft AM 336 appartementen en 37 grondgebonden woningen ontwikkeld. Het voormalige hoofdkantoor, de Lentehof en de Pastorie zijn in gebruik als kantoor.

Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media