AM zet crowdsourcing in bij nieuwe fase Drie Hoefijzers in Breda

Belanghebbenden denken mee over uitstraling en indeling nieuwe woningen.

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM initieert samen met belangstellende woonconsumenten de ontwikkeling van Drie Hoefijzers fase 2 in Breda. Dit plan omvat in totaal circa 280 nieuwe woningen, waarvan circa vijftig procent zal bestaan uit appartementen en de andere vijftig procent uit grondgebonden woningen met een tuin. Om optimaal invulling te geven aan de keuzevrijheid en de wensen van toekomstige bewoners zet AM onder meer crowdsourcing in. Door dit online-onderzoek kunnen belangstellenden mede invulling geven aan de uitstraling en de indelingen van de woningen in Drie Hoefijzers.

collage gevelbeeld totaalBeeld: Collage beeld Stationslaan, juni 2016

Beeldkwaliteitsplan

De gemeente Breda en AM hebben samen een beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin de ruimtelijke randvoorwaarden voor de gevels van de woningen zijn vastgelegd. Een aantal architectenbureaus is gevraagd om een eerste schetsontwerp te maken voor de woningen aan de Stationslaan. Deze ontwerpen zijn in een collage samengebracht.

Co-creatie

Belangstellenden kunnen via de website www.driehoefijzers.nl hun interesse kenbaar maken voor het plan. Daarna kunnen ze in een web-enquête aangeven naar welk woningontwerp hun voorkeur uitgaat. Tevens wordt in de enquête een aantal woningplattegronden voorgelegd waaruit een keuze gemaakt kan worden. De uitkomsten van de enquête worden benut om een verdeling van de ontwerpen te maken in het plan.

Deze aanpak is onderdeel van I AM YOU, het co-creatiemodel van AM, waarbij wordt ontwikkeld op basis van conceptuele kracht, innovatie en intensieve samenwerking met belanghebbenden. Als onderdeel van dit model kunnen potentiële kopers via een traject van crowdsourcing vanaf het het begin actief bijdragen aan de ontwikkeling en uitwerking van de plannen voor Drie Hoefijzers.

Profiel AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Met ons business Model ‘I AM YOU’ werken wij samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media