AM wordt RICS Regulated Firm

Wendy Verschoor, Voorzitter Bestuur RICS in Nederland, overhandigt het Regulated by RICS-certificaat aan de directeuren Ronald Huikeshoven MRICS, Gerhard Bolk MRICS en Raymon van Miltenburg MRICS van gebiedsontwikkelaar AM op de PROVADA.

Ronald Huikeshoven: ”AM kiest nadrukkelijk voor externe, onafhankelijke regulering van haar bedrijfsactiviteiten. Een belangrijke stap voor een partij, die multifunctionele gebieden met woningen, commercieel vastgoed en vrijetijds- en maatschappelijke voorzieningen ontwikkelt en dus midden in de Nederlandse samenleving staat.”

Ed Nypels: ”RICS wordt steeds meer een partner van de professionele bedrijven in de sector, door het RICS-toezicht en -tucht, het bevorderen van het ethisch besef en het produceren van ethische standaarden, waar dienstverlener en opdrachtgever zich aan kunnen houden.”

Er zijn circa 60 RICS Regulated bedrijven in het Nederlandse vastgoed. Wereldwijd zijn dat er circa 10.000. De voorwaarden voor een RICS Regulated bedrijf zijn dat de directie voor het grootste deel uit RICS-leden bestaat, dat er een transparante klachtenprocedure is en de juiste aansprakelijkheidsverzekering.

Vertrouwen door professionele standaarden

RICS is een wereldwijde professionele organisatie. Wij ontwikkelen en handhaven de hoogste professionele kwalificaties en standaarden in het taxeren, ontwikkelen en managen van grond, vastgoed, bouw en infrastructuur. Onze naam staat voor de voortdurende ontwikkeling van standaarden die zorgen voor vertrouwen op de markten en een positieve verandering in zowel stedelijke als landelijke gebieden.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media