AM start dialoog met woonconsumenten voor ontwikkeling Kraanbolwerk in Zwolle

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM geeft Zwollenaren de gelegenheid mee te denken over de ontwikkeling van het Kraanbolwerk in de Zwolse binnenstad. Woensdag 29 februari vindt hiervoor de eerste bijeenkomst plaats van het  klantenpanel, dat bestaat uit inwoners van Zwolle die hebben aangegeven mee te willen denken over de invulling van Kraanbolwerk. Mede op basis van de dialoog met deze groep mensen kan AM in de planontwikkeling rekening houden met de wensen van de toekomstige bewoners.

Kraanbolwerk ligt in het westelijk deel van het Noordereiland, een markante locatie in de levendige stadshaven. De voormalige Schaepmanlocatie is een plek met een dynamisch en rijk verleden en onderdeel van de stadskroon van Zwolle. Deze plek, omringd door de stadsgracht en onderdeel van de oude vaarroutes tussen de Hanzesteden, wordt getransformeerd van handelskade met bedrijvigheid en wonen naar een hoogwaardig woongebied. Met respect voor het verleden, dat de ziel vormt van het wonen op het Kraanbolwerk, en geïnspireerd door de voorgaande studies, hebben de gemeente Zwolle en AM het ontwerp ingezet vanuit de stedelijkheid. De intense stad die levendigheid en rust biedt, voordeuren aan de straat en intieme hoven aan de binnenzijde. Het plan biedt een rijke mix van appartementen en grondgebonden woningen voor een diversiteit van bewoners.

Voor de dialoog met belangstellenden en belanghebbenden heeft AM www.woneninkraanbolwerk.nl opgezet. Via deze website kunnen geïnteresseerden een actieve bijdrage leveren aan het uiteindelijke programma voor Kraanbolwerk. 

AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.
 

 

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media