AM speelt met focusstrategie in op veranderende markt

Focus op economische kerngebieden en verlaging geïnvesteerd vermogen;  belegger en consument als co-maker

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM gaat meer focus aanbrengen in haar bedrijfsactiviteiten. Met haar focusstrategie gaat AM zich sterker richten op de economische kerngebieden van Nederland en de interessante regio’s en steden daarbuiten. Daarbij worden zowel belegger als particulier eerder en nadrukkelijker bij het ontwikkelingsproces betrokken. Tevens voorziet de focusstrategie in het verlagen van het geïnvesteerde vermogen in projecten.

AM speelt hiermee in op de veranderende marktomstandigheden. Naast de huidige onzekerheid in de woningmarkt ervaart AM dat de markt structureel wijzigt, met een groeiende kloof tussen sterke marktgebieden en regio’s waar sprake zal zijn van krimp. Mede door de grotere nadruk op binnenstedelijke projecten en transformatieopgaven van gebieden en gebouwen neemt de complexiteit van projecten toe. Tegelijkertijd groeit de uitdaging om snel en flexibel te kunnen inspelen op de marktvraag met projecten in meer en kleinere fasen.

Nieuw ontwikkelmodel
AM stuurt bij haar projecten op een kortere ontwikkelingstijd en lagere kosten. In dit kader gaat AM zich nog nadrukkelijker richten op samenwerking met beleggers en woningcorporaties. Zij gaat zowel deze zakelijke klanten als particuliere woonconsumenten in de hoedanigheid van co-maker vroegtijdiger betrekken bij het ontwikkelingsproces. AM zet daarvoor nieuwe methoden van marketing en e-business in, waaronder crowdsourcing. Daarnaast krijgt het advies aan en de begeleiding van de particuliere woonconsument meer nadruk via personal sales.

Organisatie
De focus op de economische kerngebieden leidt tot een nieuwe indeling van de regionale vestigingen. Drie grotere regio’s komen in plaats van de huidige vijf regio’s. De regio’s Utrecht en Noordoost worden samengevoegd tot één regio. Ditzelfde gebeurt met de regio’s Zuid-Holland en Zuid/Zeeland. De regio Noord-Holland wijzigt niet.
Naar aanleiding van groeiende vraag uit de markt gaat AM specifieke expertise op basis van betaald advies inzetten voor overheden en overige samenwerkingspartners en creëert hiermee nieuwe verdienmodellen.

De organisatie wordt met 50 arbeidsplaatsen gereduceerd en zal ruim 150 arbeidsplaatsen tellen. De nieuwe strategie en de personele consequenties daarvan hebben geen betrekking op het commercieel vastgoedbedrijf AM Real Estate Development.

De Ondernemingsraad van AM heeft positief geadviseerd inzake de invoering van de focusstrategie.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media