AM selecteert twee architectenbureaus voor eerste fase Kraanbolwerk Zwolle

Architectenselectie in overleg met gemeente Zwolle 

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM heeft KENK Architecten en BDG Architecten geselecteerd voor het ontwerp van de woningen en appartementgebouwen die in de eerste fase op het Kraanbolwerk worden ontwikkeld. De keuze voor deze twee bureaus is tot stand gekomen in overleg met de gemeente Zwolle en  met behulp van de commissie Welstand, Vrienden van het Kraanbolwerk en stedenbouwkundig bureau MA.AN. Deze maand starten beide bureaus met de eerste schetsontwerpen. Door middel van een klantenpanel worden toekomstige bewoners betrokken bij de woningontwerpen. De planning is begin 2013 te starten met de verkoop van de woningen.

Circa dertig bureaus hebben zich aangemeld voor de architectenselectie. Na een eerste selectieronde kregen acht bureaus de gelegenheid hun visie en werkwijze te presenteren aan de tien personen tellende selectiecommissie. De keuze voor KENK Architecten is mede gebaseerd op het karakteristieke ontwerp en de goede inpasbaarheid in het masterplan. Veel aandacht voor de ligging van de individuele woning, de heldere structuur voor kopersvrijheden en de knipoog naar het industriële verleden waren doorslaggevend voor de keuze voor BDG Architecten Ingenieurs Zwolle. De eerste fase betreft het meest westelijk gelegen gedeelte op de kop van Kraanbolwerk.

Klantenpanel
Woensdag 29 februari heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden met het klantenpanel, dat bestaat uit inwoners van Zwolle die hebben aangegeven mee te willen denken over de invulling van Kraanbolwerk. Mede op basis van de dialoog met deze groep mensen kan AM in de planontwikkeling rekening houden met de wensen van de toekomstige bewoners. Tijdens deze bijeenkomst waaraan ruim veertig mensen hebben deelgenomen, is de stand van zaken uit de doeken gedaan en zijn woonwensen geïnventariseerd. Het klantenpanel blijft betrokken gedurende de gehele ontwerpfase.

Bestemmingsplanprocedure
De gemeente en AM hebben gezamenlijk het stedenbouwkundig plan voor Kraanbolwerk opgesteld. Het stedenbouwkundig plan biedt ruimte voor onder meer circa 106 appartementen en 48 woningen. In het stedenbouwkundig plan wordt uitgegaan van het bewaren van de karakteristieke voorgevel van het voormalige fabrieksgebouw De Volharding en inpassing hiervan in het bouwplan.
De sloop van de huidige gebouwen is in januari gestart. Aansluitend vindt de bodemsanering plaats. Om de ontwikkeling van het Kraanbolwerk mogelijk te maken, wordt nog deze maand de bestemmingsplanprocedure gestart.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media