AM, Rochdale en stadsdeel dragen Banne Centrum over aan de wijk

Belangrijke impuls voor stadsvernieuwing Amsterdam-Noord

De Amsterdamse wethouder Ruimtelijke Ordening van Stadsdeel Noord, Kees Diepeveen, heeft op zaterdag 21 september onder grote belangstelling de openingshandeling voor Banne Centrum verricht. Hiermee is het wijk- en winkelcentrum dat AM en Rochdale in samenwerking met onder meer het stadsdeel hebben ontwikkeld officieel aan de buurt en aan de gebruikers overgedragen. Met de realisatie is een belangrijke stap gezet in de stadsvernieuwing in Amsterdam-Noord. Banne Centrum verbindt het noordelijke en zuidelijke deel van de Banne en geeft de wijk daarmee een nieuw en markant centrumhart.

opening lichtkrant De Banne

Foto: Met het onthullen van de lichtkrant opent Kees Diepeveen Banne Centrum in samenwerking met voorzitter van de winkeliersvereniging Ed Slooten, bestuurders AM, Rochdale, Cordaan, een bewoner van Cordaan en stadsdeelvoorzitter Rob Post. Daarmee is Banne Centrum nu officieel overgedragen aan de wijk.

Stadsvernieuwing optima forma
Kees Diepeveen, binnen het stadsdeel Amsterdam-Noord verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening: “Ook in economisch mindere tijden blijven wij bouwen aan Noord. Als bestuur zijn wij dan ook enorm trots dat we dit wijkcentrum nu kunnen overdragen aan de buurt. Met het centrum krijgt de vernieuwde Banne de voorzieningen die een wijk verdient zoals een bibliotheek, kinder- en naschoolse opvang, een buurthuis en een gym- en turnzaal.”

Mix aan functies zorgt voor centrumgevoel
Het 54.500 m2 BVO tellende complex is van de hand van architect Eric Scholman van rphs+ architecten uit Voorburg en omvat een mix van wonen, winkelen en buurtvoorzieningen. Het winkelcentrum (circa 7.600 m2) in de vorm van een overdekte winkelpassage heeft naast een breed aanbod van landelijke retailers als Plus, Lidl, Blokker, Zeeman, Mitra, Kruidvat en Primera een verrassend aantal lokale onder andere in food gespecialiseerde winkels.

Voorzitter van de winkeliersvereniging Ed Slooten: “Banne Centrum is uniek in Nederland. Het is een compact centrum met een breed aanbod en uitstekende bereikbaarheid. Een centrum waar ook goed is nagedacht over logistiek en veiligheid. We merken dat onze klanten tevreden zijn, en dan zijn wij dat ook.”

Naast de winkels en de 204 koop-, huur en zorgappartementen zijn nu ook de andere wijkfuncties geopend of bijna klaar voor gebruik: de openbare bibliotheek Amsterdam, een gym- en turnzaal (voor Turnvereniging Tonido en de kinderen van de Prof. Waterinkschool), ruimte voor naschoolse opvang door uk boven ‘t ij en het Huis van de Wijk. Dit zogenaamde Huis van de Wijk wordt beheerd door Stichting Welsaen en omvat onder meer een mini-theater en diverse activiteitenruimten. Vanzelfsprekend kan er met ruim 410 plaatsen in de twee parkeergarages die in het complex zijn gebouwd en een groot aantal nieuw aangelegde parkeerplaatsen in de openbare ruimten om het project heen ook uitstekend worden geparkeerd.

Nauwe samenwerking betrokkenen
Het Banne Centrum is een project van Banne Binnen CV, een samenwerkingsverband van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Woningstichting Rochdale. Het stadsdeel heeft een essentiële bijdrage geleverd aan de realisatie van dit project door het afnemen en afbouwen van het activiteitencentrum (3.400 m²) voor sport en cultuur en het afnemen van 236 openbare plaatsen in de parkeergarage. Daarnaast heeft het stadsdeel het terrein aan het Bezaanjachtplein bouwrijp beschikbaar gesteld en zorg gedragen voor de verwerving van het oude winkelcentrum aan de Ankerplaats. Het stadsdeel heeft ook de noodzakelijke verlegging van de IJdoornlaan en de inrichting van de openbare ruimte gefinancierd en bemiddeld bij het verkrijgen van subsidies. Met Syntrus Achmea zijn koopovereenkomsten gesloten voor twee woonblokken met in totaal 50 vrije sector huurappartementen en voor de 36 zorgappartementen die worden gehuurd door zorgverlener Cordaan met in totaal 60 parkeerplaatsen. Cordaan verzorgt in Banne Centrum kleinschalig wonen voor ouderen met dementie en begeleid zelfstandig wonen voor mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek. Woningstichting Rochdale wordt de eigenaar van 51 sociale huurappartementen, inclusief 41 parkeerplaatsen. De verkoop van de 67 startersappartementen is goed door de markt opgepakt. Alle woningen zijn verkocht.

Verder is het project Banne Centrum tot stand gekomen dankzij nauwe samenwerking met VVE de Ankerplaats, de nieuwbouwcommissie van het winkelcentrum In de Banne en AM Real Estate Development.

Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media