AM Real Estate Development ontwikkelt nieuw hoofdkantoor Capgemini Nederland; realisatie door BAM Utiliteitsbouw en BAM Techniek

AM Real Estate Development ontwikkelt het nieuwe Nederlandse hoofdkantoor van Capgemini (consultancy en ICT-dienstverlening) in Leidsche Rijn Centrum te Utrecht. Dit kantoor omvat 21.000 m2 verhuurbaar vloeroppervlak en wordt geheel gehuurd door Capgemini. De huidige kantoorruimte in Papendorp Utrecht zal deels in gebruik blijven voor congressen en trainingen.

BAM Utiliteitsbouw regio Utrecht en BAM Techniek (zusterondernemingen van AM Real Estate Development) dragen zorg voor de engineering vanaf definitief ontwerp en zullen het gebouw realiseren. De bouwwerkzaamheden starten op korte termijn. BAM zal het kantoorgebouw in mei 2013 opleveren.

Het kantoor wordt gesitueerd aan de oostzijde van Leidsche Rijn Centrum, parallel aan de snelweg A2, pal aan het nieuwe NS-station Leidsche Rijn Centrum met hoogwaardige voorzieningen voor openbaar vervoer en in de directe nabijheid van het nieuw te realiseren centrumgebied. De bebouwing krijgt de vorm van een doorlopende kantorenwand, die tevens als geluidsbuffer voor de achterliggende bebouwing fungeert. Het kantoor is ontworpen door Van Tilburg Ibelings von Behr Architecten te Rotterdam. De structuur van het gebouw bestaat uit twee langgerekte volumes van 172 meter lang en ruim 16 meter breed met dwars daarop drie overspanningen. Tussen de volumes liggen drie patio’s, waarvan er twee (entree en atrium) zijn overdekt. De derde patio fungeert als binnentuin. Elke verdieping biedt circa 5.000 m2 kantoorruimte.

Bij de ontwikkeling van dit kantoor zijn toepassing van ‘het nieuwe werken’ en duurzaamheid leidende principes geweest. Het kantoor zal een belangrijke functie hebben als ontmoetingsplaats met flexibele werkplekken en ruime kolomvrije vloervelden, hetgeen van positieve invloed is op de productiviteit en de arbeidssatisfactie. Het kantoor zal beantwoorden aan hoge eisen ten aanzien van duurzaamheid en het BREEAM-label ‘Very Good’ dragen. Bij de ontwikkeling en realisatie is gebruik gemaakt van de Toolkit Duurzame Kantoren, een breed initiatief waaraan onder meer AM en BAM Utiliteitsbouw hebben meegewerkt.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media