AM publiceert zeven handvatten van gelukkig leven

Tijdens de Provada heeft gebiedsontwikkelaar AM de publicatie ‘Geluk zit in een klein boekje’ gepresenteerd. ‘Gelukkig leven’ is een van de vijf kernthema’s van AM. Op basis van verschillende workshops heeft AM zeven concrete aanknopingspunten geformuleerd voor leefomgevingen waarin mensen gelukkig(er) leven.

Bij menselijk geluk spelen meerdere factoren een rol. Voor AM als gebiedsontwikkelaar is het fysieke aspect relatief gemakkelijk te beïnvloeden, maar hoe krijgen we grip op het sociale en het emotionele? Duidelijk is dat mensen naar een balans tussen deze drie dimensies zoeken en graag de regie voeren over hun eigen leven.

Op basis van dit gegeven heeft AM, samen met een aantal experts op het gebied van omgevingspsychologie en stedenbouw, zeven praktische handvatten benoemd die meegenomen kunnen worden bij de (her)ontwikkeling van gebieden en gebouwen. Het gaat onder meer om het voorkomen van stress in de gebouwde omgeving, het creëren van een gevoel van controle (met name in de publieke ruimte), het bevorderen van het thuisgevoel (identiteit) en community-vorming. Ook adaptieve gebiedsontwikkeling en een goede balans in de stedenbouw (tussen bebouwd en onbebouwd bijvoorbeeld) dragen hieraan bij.

In de publicatie ‘Geluk zit in een klein boekje’ worden de inzichten van AM op een rij gezet. De praktische handvatten kunnen uitstekend worden toegepast in de co-creatie aanpak die AM bij haar projecten hanteert en waarbij toekomstige bewoners en andere eindgebruikers intensief meedenken over onder andere de inrichting van de leefomgeving. De publicatie is hier te bekijken.

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Als betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen in het hart van ons ontwikkelingsproces. Wij richten ons daarbij op de thema’s ‘Gedurfde duurzaamheid’, ‘Inclusieve stad’, ‘Healthy urban living  & working’, ‘Stad- en gebiedmaker’ en ‘Gelukkig leven’. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. Zie ook www.am.nl

 

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media