AM neemt aandeel Ymere over in Weespersluis

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM heeft het aandeel van woningcorporatie Ymere in de ontwikkelcombinatie GEM Bloemendalerpolder overgenomen. Met de overname van het Ymere aandeel verwerft AM direct de extra ontwikkeling van 400 woningen, waarmee haar aandeel in deze gebiedsontwikkeling komt op circa 800 woningen. Deze overname sluit aan op de visie van AM om een belangrijke rol te willen spelen in gebiedsontwikkelingen in Nederland.

Weespersluis is een grootschalige en ambitieuze gebiedsontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Voor AM past de overname van aandeel van Ymere binnen haar focusstrategie, waarmee zij haar activiteiten in het economisch kerngebied uitbreidt. Ymere droeg haar aandeel van 400 woningen over, omdat corporaties volgens de nieuwe Woningwet geen woningen in de vrije sector meer mogen ontwikkelen. Met deze overname voegt AM 400 extra woningen toe aan haar bestaande planvoorraad van 400 woningen. In totaal omvat Weespersluis circa 2750 woningen. De overname is tevens het startsein van de start van de verkoop van de eerste deelfase.

Onderscheidend groen en waterrijk woon- en verblijfsgebied

De overname onderstreept het vertrouwen van AM in het plan Weespersluis. “Wij zijn overtuigd van de kracht van de regionale woningmarkt van de Metropoolregio Amsterdam, waartoe ook Weesp behoort”, aldus Peter Heuvelink, directeur AM Noordwest. ”Daarnaast geloven wij in de kwaliteit en de potentie van het plan Weespersluis. Wij zullen met grote inzet en toewijding onze bijdrage blijven leveren om van Weespersluis een onderscheidend groen en waterrijk woon- en verblijfsgebied te maken.”

Goede samenwerking

AM en Ymere zijn vanaf het begin gezamenlijk opgetrokken in de ontwikkeling van de Weespersluis (voorheen Bloemendalerpolder). In het samenwerkingsverband WESOPA hebben zij hun activiteiten binnen het plan Weespersluis steeds samen vorm gegeven. De overdracht heeft dan ook geen gevolgen voor de ontwikkeling en invulling van het woonlandschap Weespersluis. AM neemt alle verplichtingen van Ymere ongewijzigd over. De continuïteit van het plan Weespersluis en de samenwerking binnen de ontwikkelingscombinatie zijn daarmee gewaarborgd.

Woongebied Weespersluis

Het plan Weespersluis voorziet in een woongebied met 2.750 woningen in de gemeente Weesp. Twee derde van het gebied blijft groen met ruimte voor recreatie en natuurbeleving; een derde wordt bebouwd. Het aandeel van het samenwerkingsverband WESOPA binnen het plan Weespersluis omvat circa 800 woningen, die Ymere en AM ieder voor een gelijk deel zouden realiseren. Na de overdracht is AM de volledige eigenaar van deze ontwikkelingsrechten binnen het plan Weespersluis.

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Met ons business Model ‘I AM YOU’ werken wij samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media