AM lanceert prijsvraag ‘AM I Included?’: innovatieve ideeën voor de inclusieve stad

In samenwerking met Architectuur Lokaal start gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM vandaag op de vastgoedbeurs Provada de prijsvraag AM I Included? om te komen tot innovatieve ideeën over de inclusieve stad. AM voelt zich verbonden met de maatschappelijke opgave en wil haar kennis hierover verder versterken door in contact te komen met ontwerpende partijen met een vernieuwende visie op dit actuele vraagstuk. De winnaar krijgt een concrete projectopdracht van AM.

Hilde Blank, directeur AM Concepts: ‘Wij nodigen alle partijen uit die zich aangesproken voelen mee te doen, of het nu ontwerpers zijn, stadssociologen of stadsmakers, het gaat ons erom nieuwe inzichten en vergezichten te krijgen die helpen dat steden er zijn voor iedereen en dat niemand wordt verdreven, geïsoleerd raakt of zich niet meer thuis voelt.’

Werkmethodiek

AM is op zoek naar een werkmethodiek met haalbare voorstellen voor gebieds- en woonconcepten die een bijdrage leveren aan de inclusieve stad, op basis van een visie op deze stad. De inclusieve stad is als begrip ontwikkeld in het sociaal domein, waarbij inclusiviteit staat voor deelname van alle groepen die in de stad wonen aan het sociale, culturele, maatschappelijke en economische leven. Binnen het sociaal domein lopen programma’s om de inclusieve stad op sociaal vlak vorm te geven en te versterken. Binnen het ruimtelijk domein is relatief weinig kennis welke aspecten de inclusieve stad tot een succes kunnen maken.

AM organiseert de prijsvraag met Architectuur Lokaal.

Jury

De vijfkoppige jury bestaat uit:

Like Bijlsma, ruimtelijk onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Hilde Blank, directeur AM Concepts (voorzitter)
Elma van Boxel, landschapsarchitect ZUS
Edwin Oostmeijer, ontwikkelaar Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling
Emilie Vlieger, stadmaker / locatiemarketeer en -programmeur Vliegerprojecten

Jurysecretaris is Vincent Kompier, Architectuur Lokaal.

Procedure

Op basis van de inzendingen selecteert de jury in de eerste ronde acht visies. De inzenders worden uitgenodigd voor een toelichting. Op basis van deze toelichting selecteert de jury voor de tweede ronde maximaal vier deelnemers voor deelname aan de ateliers, waarin elk van de voorstellen in dialoog met projectontwikkelaars en ontwikkelmanagers van AM separaat worden getest voor een specifieke locatie. Uiteindelijke selecteert AM in de derde ronde de winnaar voor een daadwerkelijke ontwerpopdracht uit haar portefeuille.

De prijs

De vier geselecteerden krijgen allemaal een bedrag van € 2.400,00. De winnaar van de dialoogronde krijgt een opdracht in één van de AM-projecten.

Informatie en vragen

Op dinsdag 26 juni organiseerde AM een informatiebijeenkomst over de Open Oproep. De presentatie die tijdens deze bijeenkomst is gehouden, inclusief een brochure van AM worden  gelijktijdig met de Nota van Inlichtingen op vrijdag 6 juli 2018 op de webpagina van Architectuur Lokaal gepubliceerd. De vragenronde is vrijdag 29 juni 12.00 uur gesloten. Alle vragen en antwoorden worden in de Nota van Inlichtingen opgenomen.

Tot 27 augustus 12.00 uur kan er worden ingeschreven op de website van Architectuur Lokaal.

Op de site is ook meer informatie te vinden, waaronder het reglement.

Over Architectuur Lokaal

De stichting Architectuur Lokaal is het onafhankelijke kenniscentrum voor cultureel opdrachtgeverschap in Nederland. Architectuur Lokaal is in 1993 opgericht in de context van het cultuur- en architectuurbeleid van het rijk. Architectuur lokaal draagt bij aan een betekenisvolle bouwcultuur door het verbeteren van het opdrachtgeverschap. Daartoe worden verbindingen gelegd tussen (publieke, private en incidentele) opdrachtgevers, (ontwerpende) opdrachtnemers en alle andere partijen die betrokken zijn bij bouwcultuur, met bijzondere aandacht voor lokale bestuurders, raadsleden en gedeputeerden. Vanaf 1997 beheren we het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media