AM en MN geselecteerd voor ontwikkeling woontoren Overhoeks Amsterdam

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en vermogensbeheerder MN hebben gezamenlijk een overeenkomst getekend met Projectbureau Noordwaarts van de gemeente Amsterdam voor de ontwikkeling van een woontoren op Overhoeks in Amsterdam Noord.

Foto Emiel van Lint . www.emiel-fotograaf.nl  Noordwaarts

De keuze voor AM en MN is tot stand gekomen na een selectieprocedure van de gemeente Amsterdam. Achter het Grootlab, waarin veel creatieve en snel groeiende bedrijven zijn gehuisvest, zal een woontoren verrijzen van 75 meter hoog met circa 150 huurwoningen, grotendeels in het middensegment. AM is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en comaker BAM Woningbouw voor de realisatie. MN zal de woningen langjarig in de portefeuille van één van haar opdrachtgevers opnemen.

Nieuwe werkwijze gemeente Amsterdam
Voor deze selectie heeft de gemeente Amsterdam een nieuwe werkwijze gehanteerd waardoor de procedure is ingekort en gewerkt wordt met een gefaseerde contractvorm. De partijen zijn een optiecontract overeengekomen. Op basis van deze overeenkomst hebben de gemeente Amsterdam en de combinatie AM en MN anderhalf jaar om een haalbaar plan uit te werken voor een woontoren met huurwoningen in voornamelijk het middensegment. De gemeente Amsterdam zet sterk in op de realisatie van middeldure huurwoningen in de stad. Stadsdeelvoorzitter Rob Post:”Nieuwe woningen in Amsterdam in het middensegment zijn hard nodig. Wij zijn blij dat Noord daar een bijdrage aan kan leveren in de nieuwe stadswijk Overhoeks”. De realisatie van appartementen voor deze doelgroep vormde een belangrijk uitgangspunt bij de selectie. “MN wil in Amsterdam inspelen op de sterke vraag naar middeldure huurwoningen” zegt George van Hooijdonk, directeur MN Real Estate.

De samenwerking tussen AM en MN op deze locatie is een vervolg op eerdere samenwerkingen. De gekozen aanpak voor Overhoeks is gebaseerd op het Nieuwe Business Model van AM. “Met deze aanpak heeft de klassieke rolverdeling ontwikkelaar-belegger plaatsgemaakt voor een partnerschap in een vroege fase van het ontwikkeltraject, waarmee een belangrijke basis is gelegd voor het winnen van de tender”, stelt Ronald Huikeshoven, regiodirecteur AM Noordwest.

Overhoeks
De nieuwe stadswijk Overhoeks aan de noordzijde van het IJ is volop in beweging. Overhoeks verandert in een trendy stedelijke woon- en werkwijk met bijbehorende voorzieningen. Dit zijn culturele voorzieningen zoals het EYE Filmmuseum en Tolhuistuin, maar ook restaurants en scholen. Hier is straks plaats voor 2.200 woningen. De website www.noordwaarts.nl geeft een goed beeld van de dynamiek op Overhoeks.

AM
Inspirerende en duurzame leefomgeving en bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.

MN
MN is een van de grootste pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders van Nederland, met meer dan 60 jaar ervaring. MN beheert een vermogen van ruim € 90 miljard voor diverse pensioenfondsen, in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast voert MN de pensioenadministratie uit voor bijna 2 miljoen mensen en ruim 36.000 werkgevers. Bij MN werken circa 1.000 mensen. Meer informatie is te vinden op www.mn.nl.
Download PDF

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media