AM en Jantje Beton maken Nederland speelvriendelijker

Nederland staat aan de vooravond van enorm veel bouwopgaven. Gebiedsontwikkelaar AM wil kinderen meer bij deze ontwikkelingen betrekken via AM-KIDS. Jantje Beton zet zich al jaren in voor meer speelruimte voor kinderen. Beide organisaties slaan daarom de handen ineen. “We willen van Nederland een speelvriendelijk land maken waar kinderen gelukkig en gezond opgroeien”, aldus Ronald Huikeshoven, directievoorzitter van AM in de speciale uitgave Amuse Kids die AM en Jantje Beton presenteren tijdens vastgoedbeurs Provada.

V.l.n.r.: Ronald Huikeshoven met Dave Ensberg-Kleijkers, directeur-bestuurder van Jantje Beton

Buitenspelen is belangrijk voor kinderen. Met dat idee in het achterhoofd werd AM-KIDS opgezet. Huikeshoven: “We betrekken kinderen bij onze ontwikkelingen. Met name in het vormgeven van de leefomgeving, omdat bewoners daar hun tevredenheid veelal uithalen. Kinderen vormen een belangrijk onderdeel van het gezin. Als zij gelukkig zijn, zijn de ouders dat ook. In ons project Hoef & Haag hebben kinderen bijvoorbeeld centraal gestaan in de ontwikkeling. Ze dachten mee over de vormgeving en inrichting van alle speelruimtes.”

Kinderen en ouders bedachten het niet alleen zelf, maar hielpen ook mee met de aanleg. Huikeshoven: “Het is daarmee niet alleen voor hen, het is echt van hen. Daarnaast leerden de bewoners elkaar hierdoor in een vroeg stadium kennen en ontstond er een community. Voor AM is dit sociale aspect ontzettend belangrijk.”

Verbinden en vriendjes maken

Dave Ensberg-Kleijkers, directeur-bestuurder van Jantje Beton: “Het sociale aspect is inderdaad heel belangrijk. De mens komt pas tot uiting in verbinding tot de ander. Voor kinderen is dat niet anders. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die om de een of andere reden niet in verbinding staan met andere kinderen de rest van hun leven geen duurzame vriendschapsrelaties opbouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen met een handicap. Als je er niet jong mee begint, krijg je daar op latere leeftijd last van. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld meer kans op depressieve gevoelens, presteren slechter op school en maken later minder kans op de arbeidsmarkt. Jantje Beton wil álle kinderen – ongeacht hun afkomst of beperking – de kans geven vriendjes te maken.”

Buitenspelen geen vanzelfsprekendheid meer

Een goede omgeving helpt kinderen bij hun ontwikkeling tot gelukkige mensen, legt Ensberg-Kleijkers uit: “Van de huidige generatie grootouders speelde vroeger 66% elke dag buiten, van de huidige generatie ouders was dat 49%, terwijl dit van de huidige generatie kinderen nog maar 15% is. Daar maak ik me grote zorgen over. Vroeger was dagelijks buitenspelen een vanzelfsprekendheid. We hebben hier als samenleving echt iets laten liggen.”

Huikeshoven: “Ik vind dat wij hierin als gebiedsontwikkelaars ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Juist in een nieuwe wijk is iedereen op zoek naar verbinding en contact. We moeten onze rol niet overschatten, maar ik ben ervan overtuigd dat gebiedsontwikkelaars die verbinding kunnen stimuleren. Bijvoorbeeld door in een vroeg stadium met (kinder)participatie te beginnen.”

Meer weten? Download hier AMuseKids.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media