AM bedankt Stichting Sint Jacob voor succesvolle samenwerking Nieuw Overbos

Transformatie gebouwen ouderenhuisvesting naar modern zorgcentrum.

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM heeft Stichting Sint Jacob ter afsluiting van een succesvolle samenwerking voor de ontwikkeling van Woonzorgcentrum Nieuw Overbos in Heemstede een waardecheque overhandigd. Drie verouderde gebouwen voor ouderenhuisvesting zijn getransformeerd naar een modern zorgcentrum, dat beantwoordt aan de huidige zorgvraag van ouderen. Anitra Louwers van de Raad van Bestuur Stichting Sint Jacob en Hicham Rmila (projectleider Bouw & Vastgoed bij SSJ) namen de waardecheque verheugd in ontvangst. Zij gaven aan dat het team van zorgmedewerkers zich op korte termijn gaat beraden over een zo goed mogelijke invulling van dit bedrag voor haar cliënten.

foto anitra louwers en hicham rmila

Fotobijschrift: Anitra Louwers (Raad van Bestuur Stichting Sint Jacob) en Hicham Rmila (projectleider Bouw & Vastgoed bij SSJ) nemen de waardecheque namens Stichting Sint Jacob in ontvangst.

Nieuw Overbos

Nieuw Overbos omvat de ingrijpende vernieuwing van het voormalige zorgcentrum Het Overbos in Heemstede. Deze modernisering komt voort uit de veranderende zorgvraag van ouderen. Het nieuwe complex biedt bewoners meer onafhankelijkheid, voorzieningen op maat en comfort. Hét thema van Nieuw Overbos is contact op alle niveaus: fysiek waardoor de accommodatie goed is ingebed in de omgeving, visueel zodat er aangenaam zicht is voor de bewoners en omwonenden en sociaal zodat goed contact wordt gestimuleerd tussen alle mensen die met de zorginstelling te maken hebben. Ook om die reden is geïnvesteerd in de uitstraling en de kwaliteit van het landgoed waar de zorginstelling is gehuisvest.

drieluik nieuw overbos

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media