panorAMa 2050 en onze impactthema’s

De wereld van gebiedsmakers is volop in beweging. Ontwikkelaars en ontwerpers staan voor een groot aantal uitdagingen, waaronder de klimaat- en woningcrisis. Daarnaast is ook de wereld van de bouw volop in transitie, met de schijnwerpers op prefabricage en houtbouw. Ook moeten we manieren vinden om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren en sociale en economische vraagstukken te slechten. Het is een dynamisch en steeds integraler wordend krachtenveld. Met ons panorAMa 2050 schetsen we de toekomst van gebiedsontwikkeling en met onze drie impactthema's als leidraad geven we daar invulling aan.

panorAMa 2050

Wat de verre toekomst ons zal brengen weten we niet. Maar we kunnen er wel een beeld van schetsen. Een toekomst als onontgonnen gebied vol mogelijkheden en kansen. Ons panorAMa 2050 is een speelse verkenning van de toekomst van gebiedsontwikkeling, gebouwd op de kennis van nu. Het is ontwikkeld op basis van trendonderzoek, interviews en creatieve workshops met het team van AM.

Met de methodes en strategieën die we nú al op de radar hebben, is het mogelijk om de contouren te schetsen van de leefomgeving in 2050. In deze digitale applicatie zijn huidige ideeën over de toekomst van de ontwikkelsector en de leefomgeving samengevoegd tot één kleurrijk beeld. In dat beeld zijn drie verhaallijnen te ontdekken: move to climate positivity, design for wellbeing en create social impact. Onze drie impactthema’s.

Ontdek panorAMa 2050

Onze impactthema’s

AM opereert vanuit een sterke maatschappelijke gedrevenheid. Maatschappelijke vraagstukken zijn geen abstracte opgaven, maar concrete vragen van mensen. Als gebiedsontwikkelaar werken we actief aan oplossingen voor actuele, urgente vraagstukken. Denk hierbij aan het klimaat, onze gezondheid en sociale cohesie. Dit doen we niet alleen samen met gevestigde partijen als gemeenten, corporaties, beleggers en maatschappelijke organisaties. Maar ook met bewoners en met nieuwe spelers zoals gebiedscoöperaties, stadmakers en initiatiefrijke ondernemers.

De actuele en urgent vraagstukken hebben wij ondergebracht in drie impactthema’s die dienen als leidraad voor ons werk.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media