PanorAMa 2050 inspireert met ambitieuze perspectieven

AM is altijd bezig met de toekomst. Wat we als gebiedsontwikkelaar vandaag bedenken en ontwerpen, is nu eenmaal pas over een aantal jaren realiteit. Een visie hebben op die toekomst is daarom een vereiste. Zeker nu ons land te maken heeft met grote opgaven als woningtekort, klimaatverandering, en diverse sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Via het online platform PanorAMa 2050 toont AM een verzameling perspectieven op de toekomstige opgaven, legt Johan Snel, Stedenbouwkundige en Conceptontwikkelaar bij AM uit.

Het prikkelende panoramabeeld op het platform laat via een animatie een dwarsdoorsnede van een stad zien, waarin wonen, werken en natuur een integraal geheel vormen. Johan: “Je ziet hoe werken, wonen, maar ook landbouw, waterbeheer en biodiversiteit samen komen.” In de animatie is een speelse combinatie van zowel laagbouw als hoogbouw te zien met overal groen verwerkt in de gebouwen, biobased bouwmaterialen, plekken voor ooievaarsnesten en het verbouwen van groenten, ondergrondse mobiliteitshubs, geen auto’s in het straatbeeld, maar mensen die wandelen en fietsen.

Mogelijke oplossingen laten zien

Johan legt uit hoe PanorAMa2050 tot stand kwam: “We staan voor grote opgaves in Nederland. Iedereen weet wat de problemen zijn op het gebied van woningbouw, klimaat en energie. Daar kun je over praten, maar wij laten graag zien wat mogelijke oplossingen zijn. In PanorAMa 2050 bundelen we al onze kennis op dit gebied. De uitkomsten van onderzoeken die we gedaan hebben over toekomstontwikkelingen, maar ook onze eigen ideeën, kennis en ervaring. Zo geven we een optimistische verkenning van de toekomst. We laten geen science fiction zien met vliegende auto’s. We blijven juist realistisch en bieden inspirerende perspectieven. Daarbij zeggen we niet: ‘Zo moet het’, maar: ‘Zo kan het ook en zo kunnen wij als AM bijdragen."

We laten geen science fiction zien met vliegende auto’s. We blijven juist realistisch en bieden inspirerende perspectieven.

Impactthema’s grijpen in elkaar

De drie impactthema’s van AM zie je via het online platform in elkaar grijpen: Move to climate positivity, Design for wellbeing en Create social impact komen samen in één integraal beeld. Johan: “In Nederland zijn we bezig met de duurzaamheidsdoelen en daarbij richten we ons veel op de getallen en labels. Maar hoe ziet een duurzame stad eruit? Dat gaat verder dan wat zonnepanelen. In de toekomst zie je misschien geen auto’s meer in het straatbeeld, we bouwen misschien niet meer met baksteen en beton, maar met biobased materialen. We zullen manieren moeten vinden om in het landschap om te gaan met wateroverlast en hittestress als gevolg van de klimaatverandering. Ook de manier waarop we werken en wonen verandert. We gaan nu al veel minder naar kantoor dan vroeger. Als we naar kantoor gaan, heeft dit meer een sociale functie. De grote steden krijgen een steeds hogere bevolkingsdichtheid en de bevolking vergrijst. Hoe zorg je er dan voor dat mensen toch plezierig en gezond kunnen wonen en dat het samen leven prettig blijft? Dit laten we allemaal zien in PanorAMa 2050.” 

Vooruitstrevende projecten

Ook belicht het platform vooruitstrevende AM-projecten die mogelijk een eerste aanzet zijn voor die nieuwe toekomst. Johan: “We laten naast het beeld van 2050 ook zien wat we nu al kunnen en realiseren.” Als voorbeeld geeft hij het project Hart van de Waalsprong in Nijmegen: “ Hier realiseren we op een centrale plek een gebouw waarin deelfietsen en deelauto’s voor de wijk te vinden zijn. Op het dak wordt energie opgewekt en de zijkanten van het pand zijn gericht op het stimuleren van biodiversiteit met ruimte voor vogelnestjes. Toen we hier 5 jaar geleden mee startten was dat een spannend concept en tien jaar geleden zou het parkeren nog veel meer centraal op het maaiveld staan.” Via filmpjes geven AM-experts op het platform een kijkje achter de schermen van de huidige projecten. “Die persoonlijke betrokkenheid en drive van onze collega’s is ontzettend belangrijk om de steeds complexer wordende projecten van de grond te krijgen. De filmpjes laten zien hoe ze het aanpakken en dat ze ook bepaalde worstelingen en onzekerheden hebben. Het is uiteindelijk mensenwerk wat we doen.”

Een nieuwe relatie tussen stad en platteland

Een interessante ontwikkeling die PanorAMa 2050 laat zien is volgens Johan de nieuwe relatie tussen stad en platteland. Johan: “In de gebiedsontwikkeling heb je aan de ene kant mensen die stellig geloven dat we meer woningen moeten bouwen in de steden zelf. Aan de andere kant zijn er mensen die juist zeggen dat we het buiten de stad moeten oplossen.” Volgens Johan laat AM’s verkenning van de toekomst zien dat het niet het één of het andere is, maar dat er mogelijk een nieuwe relatie tussen stad en landelijk gebied kan ontstaan. “Denk aan ons project Wickevoort waar we op het oude terrein van een zorginstelling nieuwe woningen bouwen, maar waar ook plek is voor een stadsboer en waar we alles hebben opgebouwd met respect voor de natuur. Of Weespersluis waar we behalve woningen ook een nieuw watersysteem aanleggen met singels, grachtjes, een haven en een grote waterplas.”

Op ideeën brengen

Met PanorAMa 2050 hoopt AM opdrachtgevers op ideeën te brengen voor de toekomst en daarnaast een beeld te geven van waar AM toe in staat is. Johan: “In elke stad spelen weer andere thema’s. Onze collega’s kunnen met dit platform op hun laptop of tablet heel makkelijk in gesprek met gemeentes laten zien wat we doen op verschillende gebieden en inspiratie bieden over wat er ook zou kunnen.”