Elkaar blijven uitdagen en inspireren om maatschappelijk impact te maken

Als gebiedsontwikkelaar draag je bij aan de vorming van de maatschappij. AM neemt deze verantwoordelijkheid serieus en zet zich gedreven in om sociaal maatschappelijk een positieve bijdrage te leveren. Marije Ruigrok, conceptontwikkelaar bij AM legt uit hoe zij daarvoor de ruimte krijgt binnen het vakgebied van gebiedsontwikkeling. Ook legt zij uit hoe zij met haar collega’s de Social Impact Challenge opzette; een interne prijsvraag die collega’s uitdaagt met een origineel idee te komen voor een AM project dat sociaal-maatschappelijk positief impact maakt.

Maatschappelijke betrokkenheid vinden we bij AM belangrijk. In Merwede creëert AM een autoluw gebied met elektrische deelauto’s en deelfietsen. Op Landgoed Wickevoort kunnen bewoners samen fruit en groenten oogsten op de gerealiseerde stadsboerderij. Stadsveteranen in het Amsterdamse Amstelkwartier is een wooncomplex dat spontane ontmoetingen tussen de bewoners stimuleert. AM denkt op dit vlak dus graag een stap verder. Marije: “We zijn een gebiedsontwikkelaar met veel aandacht en focus op de maatschappelijke aspecten van ons vakgebied. Dat is ook een reden dat ik bij AM ben gaan werken. We krijgen hier de ruimte om ook op maatschappelijk vlak een verschil te maken, en precies dat is wat AM en ons werk zo mooi maakt.”

Midden in de maatschappij

Thema’s als milieu, armoede en eenzaamheid zijn breed en tegelijkertijd diepgeworteld. Bij het aangaan van de uitdagingen rondom deze thema’s ziet Marije ook een rol en verantwoordelijkheid voor gebiedsontwikkelaars.  “We staan met ons vak midden in de maatschappij. De keuzes die we maken kunnen een positieve invloed hebben op een gebied. We maken deel uit van een netwerk van partijen dat mee kan denken: overheden, corporaties, instanties en welzijnsorganisaties. Het is een taak van iedereen in dit netwerk om verantwoordelijkheid te nemen en leefomgevingen te ontwikkelen waarin iedereen mee kan doen.”

We zijn een gebiedsontwikkelaar met veel aandacht en focus op de maatschappelijke aspecten van ons vakgebied

Blijven nadenken over wat er nog meer kan

Het idee voor de Social Impact Challenge ontstond in de werkgroep waar Marije deel van uitmaakt. “We werken bij AM vanuit maatschappelijke thema’s. Ik zit in de werkgroep die zich bezighoudt met social impact. We wilden iets doen wat inspireert en wat aanleiding geeft aan collega’s in de hele organisatie om met elkaar het gesprek aan te gaan over dit thema. Zo stimuleren we elkaar om te blijven nadenken over waar mogelijkheden liggen. Het is op het moment een uitdagende tijd in de bouwwereld en we vinden het belangrijk dat dit soort initiatieven niet als eerste sneuvelen. Door een interne prijsvraag als deze zie je dat impactvolle ideeën niet heel kostbaar hoeven te zijn en dat je met wat aandacht en creativiteit al een heel eind komt. Dat bleek wel uit de inzendingen die we binnen kregen.”

Positieve rolmodellen

Marije: “De aftrap van de interne prijsvraag was een avond waar verschillende inspirerende tafelgasten in gesprek gingen over de manieren waarop je impact kunt maken. Ze deelden hun verhalen en ervaringen uit hun eigen werk. Aanwezig waren stadssocioloog Joke van der Zwaard, onze nieuwe bouwmeester Daan Zandbelt, Arjen Heus van PLYGRND.city en Okrah Donkor van Triple Threat.” Okrah’s verhaal inspireerde alle AM collega’s volgens Marije enorm. Hij vertelde hoe hij met zijn vrienden een jongerenorganisatie heeft opgezet in een wijk in Haarlem, waar gezinnen weinig draagkracht hebben. Een organisatie die door middel van positieve rolmodellen, sport, cultuur en lifestyle jongeren inspireert om hun talenten te ontwikkelen. Volgens Marije is het naar binnen halen van dit soort verhalen essentieel om je beter te kunnen inleven in de samenleving. Marije: “We houden ons in ons werk natuurlijk veel bezig met thema’s als inclusiviteit, maar we moeten ons blijven realiseren dat we allemaal uit onze eigen bubbel komen.” Na het interessante gesprek dat gevoerd werd onder de tafelgasten en AM’ers, werden collega’s uitgedaagd om hun beste voorstellen voor social impact in hun eígen projecten in te sturen voor de Social Impact Challenge.

Frisse ideeën

Vele collega’s gaven gehoor aan de oproep. Twaalf teams met elk zo’n vier à vijf deelnemers zonden een idee in. Diverse inzendingen hadden iets te maken hadden met het stimuleren van sport en spel. Marije: “Waarschijnlijk zagen meer collega’s in dat dit een mooie manier is om mensen in een nieuw gebied kennis met elkaar te laten maken én daarnaast gezondheid en beweging te stimuleren waar niet iedereen zo maar toegang tot heeft in de huidige samenleving.” De jury selecteerde de finalisten op basis van een aantal criteria. “We keken bijvoorbeeld op welke schaal het voorstel impact kan maken en of die impact tijdelijk of permanent is. Of het idee origineel, fris en aansprekend is. Of er was nagedacht over de doelgroepen en eigenaarschap. Maar ook naar de financiële haalbaarheid van een inzending.”

De winnaar

Zo kwamen er vijf uiteenlopende ideeën in de finale terecht. Marije somt er een aantal op: “Van een laagdrempelige manier om eigen auto’s in de wijk met elkaar te delen tot een ontmoetingsbankje waar mensen in een ontwikkelgebied met elkaar in gesprek kunnen over het nieuwe gebied. Een ander idee was het aanbieden van schoolfruit aan een school bij een ontwikkelgebied.” De winnaar werd gekozen door alle aanwezige collega’s. Marije: “Het project ‘Hang in Here’, kreeg de meeste stemmen. Het is een mobiele container met sport- en spelmogelijkheden. Wanneer de eerste fase van een woongebied is opgeleverd, maar er bijvoorbeeld nog geen speelveldjes of speeltuinen zijn, dan kan via deze sport- en spelhub een plek gecreëerd worden waar mensen samen kunnen bewegen en kinderen kunnen spelen. Bovendien ontmoeten nieuwe bewoners elkaar daar gemakkelijk en ontstaan er dankzij die ontmoetingen misschien weer nieuwe initiatieven zoals een buurtfeest.”

Elkaar inspireren

De challenge werd goed ontvangen in de organisatie. Marije: “Het is tof om te zien dat veel collega’s gedreven zijn om impact te maken in ons vak. Door de inzendingen met elkaar te delen inspireren we elkaar om dit te blijven doen en zetten we elkaar aan het denken over wat er allemaal mogelijk is.”