Ronald Huikeshoven: ‘We moeten oppassen voor eenzijdig woningaanbod’

7 februari 2022

Volgens Ronald Huikeshoven, directievoorzitter van gebiedsontwikkelaar AM, wordt er nu veel te weinig aandacht besteed aan passende seniorenwoningen. Daarom realiseert AM bijvoorbeeld samen met Woonzorg Nederland en Heren 5 Architecten een op persoonlijke behoeften afgesteld seniorenwoningcomplex: de Stadsveteraan in het Amstelkwartier in Amsterdam.

Inwerkdossier voor de minister

Om Hugo de Jonge, de nieuwe minister van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening (VRO) op weg te helpen in de vastgoedmarkt, presenteert Vastgoedmarkt de serie ‘inwerkdossier voor de minister’. In de serie bespreken marktpartijen de hete hangijzers en horen we van de vastgoedsector zelf de gewenste oplossingen voor de grootste problemen waar zij tegenaan lopen.

In dit artikel bespreekt Ronald Huikeshoven van gebiedsontwikkelaar AM de noodzaak van seniorenhuisvesting en laat hij zien hoe in samenwerking met Woonzorg Nederland en Heren 5 Architecten passende seniorenhuisvesting gerealiseerd kan worden.

‘Woningbouw bestaat nu voor een belangrijk gedeelte uit eengezinswoningen maar als we ons enkel daarop focussen, krijgen we uiteindelijk een heeeenzijdig woningaanbod dat niet aansluit op de steeds grijzer wordende bevolking’, zegt Huikeshoven. Hij heeft zelf gemerkt dat de woonbehoefte van senioren verschilt van die van starters en eerder in de buurt komt van de woonbehoeften van jongeren.

Jongeren- en seniorenwoningen

Het idee voor de Stadsveteraan is ontstaan uit de Friends-woningen die AM speciaal bouwt voor jongeren en waar twee vrienden of familieleden een appartement delen, maar wel hun eigen slaap en doucheruimte hebben. Tot Huikeshovens verrassing bleken deze woningen ook erg in trek te zijn bij senioren, zoals twee alleenstaande zussen die graag hun oude dag samen willen doorbrengen. Toen Huikeshoven ook een bericht kreeg van vijf vriendinnen die bij elkaar wilden wonen om met elkaar oud te worden maar geen geschikte woonruimte konden vinden, kwam het besef voor de noodzaak voor een project als de Stadsveteraan. Het bijzondere aan dit project is dat de bewoners zelf mogen meebeslissen over hoe de Stadsveteraan eruit gaat zien.  

Willemijn Souren van Woonzorg Nederland legt in de video hieronder uit wat het project inhoudt:

Omdat de bouw van het complex in samenspraak met de bewoners gaat, is het traject nu tijdrovend en ingewikkeld. Toch is het plan om meer van dit soort projecten te realiseren want het animo is groot. Bij Woonzorg hebben zich al vijfhonderd geïnteresseerden gemeld, terwijl er 145 woningen beschikbaar zijn. De Stadsveteraan, die volgend jaar wordt opgeleverd, wordt een blauwdruk voor meer van dit type wooncomplexen.

Goede voorbeeld

Seniorenwoningen zijn volgens Huikeshoven cruciaal om de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen. In feite begint het moment om over de oude dag na te gaan denken wanneer de kinderen het huis uit zijn. Volgens Huikeshoven is het belangrijk dat er dan levensloopbestendige woningen beschikbaar zijn en dat die voorzien zijn van goede buitenruimtes. Zelf geeft Huikeshoven het goede voorbeeld. ‘Ik heb in augustus mijn eengezinswoning vervangen voor een kleiner appartement in Amsterdam-Oost. Alle kinderen zijn het huis uit dus al die ruimte is niet meer nodig’, vertelt hij.

Politiek ervaren

Voor de woningbouwopgave is het van belang dat er sturing komt, Huikeshoven is dan ook blij dat er een nieuwe minister van Wonen is. ‘Ik vind het heel belangrijk dat hij zijn weg weet in de politiek. Woningbouw gaat over gebiedsontwikkeling, landbouw en energie, maar vooral ook over financiën. Je hebt al die ministeries nodig, dus heb je iemand nodig die weet wat er speelt, die de weg weet en andere ministeries kan meenemen en echt kan verbinden.’

Prestatieafspraken en consequenties

Huikeshoven hoopt dat de nieuwe minister twee dingen gaat bereiken. Ten eerste dat er een visie met ambitie komt over waar gebiedsontwikkeling moet gaan plaatsvinden. ‘Als je ambitie hebt, weet je dat iedereen de schouders eronder gaat zetten. Maar voor die visie moeten er wel duidelijke keuzes gemaakt worden.’ Als tweede noemt de AM-directievoorzitter het belang van zorgen voor executiekracht. ‘Van visie naar concrete plannen kost ontzettend veel tijd en uiteindelijk willen we resultaten bereiken. Executiekracht moet zich vertalen in prestatieafspraken, vooral op het gebied van duurzaamheid en betaalbaarheid. Als afspraken niet worden nagekomen, moeten daar consequenties aan vastzitten. Het is de taak van de minister om te zorgen dat er prestatieafspraken gemaakt worden met alle betrokken partijen en de resultaten worden behaald.’

Dit artikel is eerder verschenen op Vastgoedmarkt.nl.