Gemeente Amsterdam en AM maken met KoopStart-regeling woningen in Amsterdam-Zuidoost bereikbaar voor starters

24 juli 2023

24 juli 2023 – Gebiedsontwikkelaar AM gaat 89 appartementen in het project Geins in Amsterdam-Zuidoost verkopen met KoopStart. Met deze regeling maken AM en de gemeente Amsterdam het mogelijk om ruime woningen aan te bieden die ook toegankelijk zijn voor starters op de woningmarkt.

Met KoopStart kunnen de woningen voor een lagere prijs dan de marktwaarde worden verkocht. Hierdoor kunnen appartementen van 70 m2 verkocht worden voor maximaal € 355.000 VON inclusief eeuwigdurend afgekocht erfpacht. AM zal deze zoveel mogelijk toewijzen aan koopstarters uit Zuidoost. Dit is de eerste keer dat er in de gemeente Amsterdam KoopStart toegepast kan worden. AM en de gemeente Amsterdam zijn trots op het feit dat het gelukt is om dit mogelijk te maken.

Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw, Grond en Ontwikkeling): “De lastige marktomstandigheden vragen om slimmere manieren om betaalbare koopwoningen voor Amsterdammers toegankelijk te maken. Dit project in Amsterdam-Zuidoost laat zien dat het marktpartijen lukt om nieuwe mogelijkheden te bieden. Ook de gemeente Amsterdam onderzoekt hoe we de koopmarkt voor mensen toegankelijk kunnen maken door sociale koop, maatschappelijk gebonden eigendom en andere financieringsvormen. Na de zomer maakt het college hiervoor plannen bekend.”

Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM: “Voor veel starters op de woningmarkt is het kopen van een eigen woning een lastige hindernis geworden. Om deze groep een kans te geven moeten we met slimme oplossingen komen. Met de KoopStart-regeling en in samenwerking met gemeente Amsterdam zetten we een belangrijke stap naar een kansrijke woningmarkt voor starters.”

Geins; diversiteit aan woningen

Geins ligt in Gaasperdam. Deze stadswijk is in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw gebouwd en is na veertig jaar toe aan vernieuwing. Er is met name veel behoefte aan kleine en grote woningen en woningen die levensloopbestendig zijn. Met de ontwikkeling in Geins geeft AM invulling aan die vraag met in totaal 134 nieuwe woningen. Het plan heeft zowel grondgebonden rijwoningen (met de mogelijkheid om er een meergeneratiewoning van te maken), tweelaagse stadswoningen als een mix van appartementen met verschillende oppervlaktes in het aanbod.

Duurzaam en natuurinclusief

Er is veel aandacht voor duurzaamheid en mobiliteit. Zo komt er een mobiliteitshub met deelauto’s en  -fietsen en een intelligent energiesysteem zorgt ervoor dat energie lokaal wordt gebruikt en uitgewisseld. De gebouwen worden natuurinclusief ontworpen met waterretentie, vogelhuisvesting en groen.  Het ontwerp is van de hand van architectenbureau INBO, de grote gemeenschappelijke binnentuin is een ontwerp van landschapsarchitect Felixx. De voorverkoop start op 24 juli en geeft de mogelijkheid om via www.geins.nl een woning te reserveren. Naar verwachting start de verkoop in september 2023.

KoopStart

KoopStart is ontwikkeld door Stichting OpMaat. Met deze regeling koop je een woning voor een lagere prijs dan de marktwaarde. In dit geval verleent AM een zogenaamde ‘koperskorting’ op de getaxeerde marktwaarde.  Als men op een later moment de woning wil doorverkopen, betaalt de koper deze koperskorting terug aan AM. Ook deelt AM mee in de eventuele waardestijging of -daling van de woning.

Ondererfpacht

In het project Geins aan het Vreeswijkpad geeft de gemeente Amsterdam de grond aan AM uit in erfpacht. Om KoopStart mogelijk te maken, is in overleg met de gemeente voor dit nieuwbouwproject een oplossing uitgewerkt waarbij AM de appartementen in ondererfpacht uitgeeft aan de kopers. Voor de koper heeft deze combinatie van erfpacht en ondererfpacht verder geen gevolgen. De koper betaalt geen canon en het appartement is regulier financierbaar met de Nationale Hypotheek Garantie.