De duizendste woning in Mortiere verkocht

23 september 2022

Feest in Mortiere. De duizendste woning is verkocht!

Een feestelijk moment in Mortiere. De 1.000ste woning is verkocht. Dit werd op woensdag 21 september gevierd met de 1.000ste koper, andere toekomstige bewoners van Mortiere, wethouder Louws van gemeente Middelburg en verdere genodigden.

Gino van Driessche, namens AM Zeeland en Heijmans Vastgoed: “De duizendste. Het is een mooie mijlpaal waar we natuurlijk graag bij stilstaan. We tellen de verkoop van 1.000 woningen sinds juni 2003. Het was de afgelopen 19 jaar een boeiende reis vol pieken en dalen.”

Een feestelijke middag

Om deze dag extra feestelijk te maken waren gedurende de middag percussionisten en zandvrouwen aanwezig die zorgden voor vermaak. Naast de speeches van wethouder Louws van gemeente Middelburg en Gino van Driessche van Consortium Mortiere werd natuurlijk de 1000ste koper in het zonnetje gezet. Samen hebben ze de bouwstenen van 1000 gestapeld. Daarna was het tijd om met z’n allen te proosten.

Woongeluk voorop

Gino: “Het zijn 1.000 woningen op zo’n 1.314.000 m2 (deze oppervlakte is inclusief bedrijventerrein en PDV locatie). Ruim 131 hectare. Dat komt overeen met 202 voetbalvelden. In oppervlakte verreweg de grootste wijk van Zeeland. Echter, gaat het ons niet specifiek om die 1.000 woningen of aantal m2. Het gaat ons veel meer om het woongeluk dat we hiermee voor alle 1.000 kopers en inmiddels duizenden bewoners hebben kunnen creëren. Hun leuke reacties, verhuisbewegingen binnen de wijk en hun kinderen die ook in Mortiere een woning kopen, zijn ons grootste compliment. In het verleden hebben de bewoners van Mortiere in een tevredenheidsonderzoek hun wijk een 8 gegeven. Velen bevelen anderen een woning aan in Mortiere. Verwijzend naar alle muziek gerelateerde straatnamen wordt er ook wel eens gezegd: Mortiere… daar zit muziek in!”

Kenmerkend

Kenmerkend voor Mortiere is het groen van de golfbaan aan de rand van de wijk, een centraal park in het centrum en een dooradering van water. De wijk, met de architectuur uit de jaren ’30, kent een eigen identiteit en stevige structuur als basis. Een ‘nieuwe’ wijk waar groen en water de structuur vormen. Het stedenbouwkundig plan is dan ook volledig intact gebleven al die jaren. Een hoge mate van diversiteit, in uiterlijke vertoning, gevelsteen en met rode of donkere pannen, maar toch een grote samenhang. Bijzonder waar het moet en normaal waar het kan.

Samen bouwen

Gino van Driessche: “Dat we dit hebben kunnen bereiken in Mortiere is te danken aan de enorme inzet van veel mensen. Samen met de gemeente Middelburg hebben we deze wijk vorm kunnen geven en gerealiseerd tot wat het nu is. Daarnaast wordt er dagelijks door veel partijen gewerkt om de plannen daadwerkelijk te ontwikkelen, te verkopen en te realiseren.”

Verdere ontwikkeling mooie en natuurlijke omgeving

Uiteindelijk zullen er zo’n 1.400 woningen gebouwd worden. Gino van Driessche: “We blijven ons richten op het ontwikkelen van een mooie en natuurlijke omgeving met volop ruimte voor ontmoeting, gezondheid, duurzaamheid en ontspanning. Dat is waar projectontwikkeling werkelijk om draait.”