AM ondertekent overeenkomst voor klimaatbestendige nieuwbouw in MRA

11 maart 2022

Klimaatadaptatie is een van de vier duurzaamheidspijlers van AM. Dit is vaak een lokale aangelegenheid en daarom hebben wij de ‘Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland ondertekend. Eerder sloten we al een dergelijke samenwerking met de Provincie Zuid-Holland.

Dat betekent dat binnenkort klimaatbestendigheid – aanpassing aan hitte en wateroverlast – in plannen voor nieuwbouwwoningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland wordt meegenomen als criterium. Aan de overeenkomst is gewerkt door provincies, gemeenten, waterschappen, en door bouwbedrijven, projectontwikkelaars, groenondernemers en andere maatschappelijke partners.

Het klimaat verandert en tegelijkertijd is de bouwopgave groot. Daarom heeft de MRA met het programma ‘MRA Klimaatbestendig maken’ het initiatief genomen om regionale afspraken te maken over klimaatbestendige nieuwbouw. Zo kan de bouwopgave op een klimaatrobuuste manier worden uitgevoerd. Ook ontstaat een gelijk speelveld tussen bouwbedrijven en overheden.

Peter Heuvelink, directeur AM Noordwest: “Klimaatadaptatie vraagt om regionale publiek-private samenwerking. Met deze intentieovereenkomst en het onderliggende instrumentarium krijgen we praktische tools om samen met gemeenten onze gebiedsontwikkelingen klimaatadaptief te maken.”

Onze ervaring als AM rond klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling bundelden we eerder in ons Whitepaper ‘Klaar voor het klimaat’ – AM | Inspiring space.