Persbericht

AM geselecteerd door gemeente Zoetermeer voor de ontwikkeling van woonzorg-woningen met kwalitatief wonen voor senioren

21 december 2023

Gebiedsontwikkelaar AM is door gemeente Zoetermeer geselecteerd om 111 woonzorg-woningen voor senioren te ontwikkelen. Het gekozen plan met de naam Karakter voorziet in zelfstandig wonen, ook voor senioren met een (lichte) zorgvraag. Het plan wordt ontwikkeld op de locatie aan de Van Aalstlaan met daarop het voormalig rouwcentrum van Monuta met omliggend groen.

Versnellingslocatie

De locatie aan de Van Aalstlaan is door de Zoetermeerse gemeenteraad aangemerkt als kansrijk voor woningbouw om zo te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in de stad. Wethouder Ronald Weerwag: “Met de ondertekening van deze overeenkomst hebben we laten zien dat we echt kunnen versnellen. We hebben in zeer korte tijd een marktpartij geselecteerd die een flinke bijdrage levert aan de ambities van gemeente Zoetermeer.” 

Aantrekkelijke woonomgeving

Het op senioren gerichte woonconcept gaat uit van het zo lang mogelijk behouden van autonomie van de bewoners. Het wordt een gemeenschap dat voorziet in ontmoeting, levendigheid en collectiviteit. Karakter is een plek waar mensen gelukkig oud(er) worden. De naam Karakter heeft betrekking op de eigenwaarde van de bewoners, de kwaliteiten van het innerlijk van het gebouw en de karaktervolle verschijning van het Monuta-gebouw. Karakter is gezellig, prikkelend en zorgzaam. Voor de toekomstige bewoners (55+) is het een aantrekkelijke woonomgeving. De locatie ligt op loopafstand van allerlei voorzieningen, zoals winkels, eerstelijnszorgcentrum (huisarts etc.) en het OV.

Annemarie Jol, directeur ontwikkeling AM Zuidwest: “Seniorenhuisvesting is een belangrijk thema in de woningopgave in Nederland. Dit plan sluit aan bij de actuele trends en ontwikkelingen. Comfortabele, aantrekkelijke en betaalbare woningen in een levendige omgeving en op een locatie waar in de toekomst (als het nodig is) alle voorzieningen beschikbaar zijn voor de bewoners.”

Ontmoeten en samenzijn staan centraal

Het Monuta-gebouw blijft bestaan, wordt een ambachtenwerkplaats en krijgt de naam Cornelis, vernoemd naar ambachtsheer Van Aalst. Hier kunnen bewoners straks zelf activiteiten organiseren. Welzijnsorganisatie Piëzo biedt vanuit de Ambachtenwerkplaats een actief programma aan door en voor vrijwilligers en bewoners van het plan en de buurt.

Zo wordt het Monuta-gebouw een plek voor de buurt om samen te komen. In de schitterend aangelegde tuin is ruimte om te genieten van het groen, met elkaar een kleine wandeling te maken, maar ook voor een moestuin en sporttoestellen. Zowel buiten als binnen staat ontmoeten en samenzijn centraal. De bewoners worden via een kwalitatief lidmaatschap lid van de beheervereniging. De bewoners bepalen zelf de invulling en het gebruik. Initieel voor welzijn, later mogelijk aanvullend voor zorg(ondersteunende) functies. 

Nieuwbouw

Naast het hergebruik van het bestaande Monuta-gebouw voorziet plan Karakter in 97 koopwoningen (vrije sector en betaalbaar) en veertien middeldure huurwoningen. De leefgalerijen zijn extra breed en voorzien in buitenruimte voor de bewoners. Op het dakterras en het speciale balkon dat extra uitsteekt kan samen worden genoten van het uitzicht. Het gebouw is vanuit buiten hard, maar van binnen zacht en comfortabel. In de gebouwen zijn ook collectieve ruimten opgenomen voor de bewoners.

Samenwerking welzijn en zorg

Voor deze ontwikkeling is een samenwerking aangegaan met Stichting Piëzo en Fundis. In het gebouw Cornelis zal samen met welzijnsorganisatie Stichting Piëzo, invulling gegeven worden aan talentontwikkeling, connectie met de buurt en ontwikkeling van bewoners en buurtgenoten. Fundis kan op langere termijn ook zorg leveren in de appartementen als de vitaliteit van de bewoners afneemt. Met haar welzijnsorganisatie Palet wordt bijgedragen aan gezondheid en vitaliteit van de bewoners.

Door samen te werken met Fundis en de diverse collectieve voorzieningen (Cornelis-gebouw en in de nieuwbouw) is het mogelijk om de zorg goed en efficiënt te organiseren. 

Naastgelegen kavel

Naast het plangebied van AM bevindt zich een kavel van 1.390 m2 waarop de gemeente Zoetermeer circa vijftig sociale huurwoningen voor ogen heeft. Zodra de aanbestedingsprocedure is afgerond, wordt het naastgelegen deel van het bouwplan verkocht aan een woningcorporatie om de sociale huurwoningen te realiseren.

AM gaat plan Karakter nu verder uitwerken en streeft ernaar om in 2025 te starten met de realisatie. Naast AM bestaat het team van plan Karakter uit Atelier van Berlo, De Urbanisten en BAM Wonen.

Meer informatie of het project volgen: www.karakterzoetermeer.nl