AM en Woonplus Schiedam slaan handen ineen voor toekomstbestendige gebiedsvisie Groenoord-Zuid in Schiedam

24 maart 2023

Gebiedsontwikkelaar AM gaat samen met Woningcorporatie Stichting Woonplus Schiedam een gebiedsvisie opstellen voor de buurt Groenoord-Zuid in Schiedam. Genoemde partijen hebben hiervoor op 23 maart 2023 een intentieovereenkomst getekend. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart om de mogelijkheden van de locatie nader in kaart te brengen. Het doel is om de buurt sterker en toekomstbestendig te maken met onder meer aandacht voor het creëren van passende woningen voor verschillende doelgroepen, leefbaarheid en verduurzaming. In de visie wordt het ontwikkelen en realiseren van circa 200 nieuwbouwwoningen voorzien.

Fotobijschrift: Emile Klep, Directeur-bestuurder Woonplus Schiedam en Annemarie Jol, Adjunct-directeur AM Zuidwest

Aandacht voor leefbaarheid en hoge kwaliteit openbare ruimte

De gebiedsvisie is gericht op het toevoegen van een passend woningaanbod voor verschillende doelgroepen, verbetering van de structuur en functionaliteit van de wijk en een hogere kwaliteit van de openbare ruimte en voorzieningen. Hierbij spelen leefbaarheid en energietransitie een belangrijke rol. Het woonprogramma bestaat uit zowel sociale woningbouw bestemd voor onder meer senioren (met een migratieachtergrond) als uit vrije sector woningen. Ook is het de ambitie de wijk aan te sluiten op het warmtenet.

Voor het onderzoek en het opstellen van de gebiedsvisie gaan AM en Woonplus in gesprek met stakeholders uit de buurt en de stad. Op deze manier worden behoeften, wensen en ideeën in een vroeg stadium in de visievorming meegenomen. De gebiedsvisie wordt opgesteld in samenwerking met BAM Wonen en KOW architecten.

Groenoord-Zuid

De wijk Groenoord is een ruim opgezette naoorlogse stadswijk in het noorden van Schiedam, gebouwd in de jaren zestig. In de wijk staan met name appartementengebouwen met daarnaast eengezinswoningen. Een groot deel van de woningen is in bezit van Woonplus. De wijk heeft relatief veel groen en is goed ontsloten op het openbaar vervoer en wegennet. De intentie is om Groenoord-Zuid te herontwikkelen naar een gemengd stedelijk milieu met een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte en verschillende woningtypen voor diverse sociaaleconomische doelgroepen.