Nieuws

AM, de Hartstichting en Kenniscentrum Sport & Bewegen lanceren praktische gids met bouwstenen voor een gezonde leefomgeving

11 juni 2024

Amsterdam –  Vandaag is tijdens de PROVADA de gids ‘Buurt in beweging’ gelanceerd. Deze praktisch toepasbare gids, is een gezamenlijk initiatief van de Hartstichting, Kenniscentrum Sport & Bewegen en gebiedsontwikkelaar AM, die  concrete bouwstenen voor een gezonde leefomgeving biedt voor iedereen.

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft op dit moment overgewicht en één op de acht kinderen is te zwaar, wat de kans op ernstige ziektes zoals hart- en vaatziekten verhoogt. Zonder verandering zal dit de komende tien jaar nog eens een miljoen mensen extra treffen, wat een enorme druk op de zorg en torenhoge maatschappelijke kosten met zich meebrengt. Onze leefomgeving heeft een enorme impact op ons fysieke, mentale en sociale welzijn. Hoewel het ontwerpen van een gezonde leefomgeving een positieve boost kan geven, wordt deze kans momenteel nog onvolledig benut.

Vanuit de gezamenlijke ambitie om Nederland gezonder te maken hebben de Hartstichting, Kenniscentrum Sport & Bewegen en AM de handen ineengeslagen Het resultaat van deze samenwerking is een gids met bouwstenen, die ontwikkelaars, architecten en beleidsmakers de nodige handvatten en inspiratie biedt om openbare ruimtes zo in te richten dat ze beweging en sociale interactie stimuleren. De gids bevat inspirerende voorbeeldprojecten uit binnen- en buitenland, zoals groene woongebouwen, fietsroutes en eetbare woonwijken.

De gids is te downloaden via https://www.am.nl/buurt-in-beweging-bouwstenen-voor-een-gezonde-leefomgeving/.

Over de Initiatiefnemers

Over de Hartstichting
Iedereen een gezond hart, voor nu én later. Dat is het doel van de Hartstichting. Want alles start met het hart! Er zijn nu 1,7 miljoen mensen met een hart- of vaataandoening. Komen we niet in actie, dan zijn dat er over enkele jaren 1 miljoen méér dan nu. Daarom wil de Hartstichting de hartgezondheid van Nederland substantieel en duurzaam verbeteren. Meer informatie? Kijk op hartstichting.nl

Over Kenniscentrum Sport & Bewegen
Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, praktijk en beleid toepasbaar voor professionals in de sport, zorg, welzijn, onderwijs en ruimte. Met betrouwbare kennis die de kwaliteit en effectiviteit van sport en bewegen verhoogt, draagt Kenniscentrum Sport & Bewegen bij aan een vitale en sociale samenleving. Meer informatie? Kijk op kenniscentrumsportenbewegen.nl

Over AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Als betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen in het hart van ons ontwikkelproces. Op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie en geïnspireerd door actuele maatschappelijke thema’s, leggen wij in het bijzonder het accent op klimaatpositieve gebiedsontwikkeling, gezondheid en welzijn, en sociale cohesie. Hierdoor ontstaan in samenwerking met andere partijen bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. Meer informatie? Kijk op am.nl.