Verkenners kiezen voor vernieuwbouw

(Persbericht verkenners: Rotterdam, 2 april 2014)

Vooruitlopend op het definitieve advies inzake de toekomstige huisvesting voor Feyenoord dat eind april 2014 wordt verwacht, heeft het verkennerstrio – Wim van Sluis, Hans Vervat en Jos van der Vegt – een voorlopig advies bekend gemaakt. Het voorlopig advies is getoetst met de opdrachtgever Stichting Feyenoord (vertegenwoordigers van BVO Feyenoord, Stadion Feijenoord N.V., Sportclub Feyenoord en supporters) en overige stakeholders en kan op een breed draagvlak rekenen.

De komende dagen zullen de verkenners de uitkomsten van dit voorlopige advies delen met de gemeente Rotterdam, zodat het advies een rol kan spelen in het vaststellen van het college programma voor de volgende bestuursperiode van het nieuwe college van B&W.

Alle dertien plannen van de zeven gekwalificeerde partijen (VolkerWessels, FFC, Red de Kuip, KCAP, Erick van Egeraat, Hennes de Ridder, Zwarts en Jansma) zijn de afgelopen weken vergeleken en beoordeeld. Op basis van de beoordeling van de plannen op belangrijke aspecten, zoals verwacht draagvlak, maatschappelijke en politieke haalbaarheid en bouw- en kwaliteitsaspecten gaat de voorkeur van de verkenners uit naar een vernieuwbouwvariant van het huidige stadion. Het resultaat dient enerzijds een state-of-the-art stadion op Europees niveau te zijn en anderzijds dient het de kenmerkende stijl van het Rotterdams Icoon De Kuip te behouden. De vernieuwbouwvariant dient plaats te hebben voor ten minste 70.000 bezoekers waarvan circa 6.300 business stoelen, honderd units en een verdrievoudiging van de commerciële ruimte zodat een fors hogere inkomensstroom kan worden gegarandeerd.

Op basis van de onderstaande argumenten gaat de voorkeur van de verkenners uit naar een vernieuwbouwvariant van het huidige stadion:

• Stichtingskosten van circa € 200 miljoen, waardoor grootste kans op financiële  
   haalbaarheid.
• De hoogst haalbare exploitatie baten tegen acceptabele financiële risico’s.
• Behoud van sfeer en emotie.
• De mogelijkheid om tijdens de vernieuwbouw stapsgewijs de exploitatie van het stadion te
  verbeteren.
• Minder overlast voor de BVO Feyenoord dan bij volledige nieuwbouw op huidige locatie.
• Meest duurzame oplossing door hergebruik.

De twee partijen die zich het meest kwalificeren voor een vernieuwbouwvariant met dak zijn het consortium Red de Kuip en het Feyenoord Founders Consortium (FCC).

Volgende fase
De komende weken zullen de verkenners met de twee overgebleven partijen op de plannen een verdiepingsslag gaan maken op met name het ontwerp, de bouw (kosten en proces), financiering en exploitatie. In dezelfde periode zullen de verkenners de gesprekken met de stakeholders alsmede met de politiek gaan intensiveren teneinde een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen voor het beste plan voor een toekomstige huisvesting van Feyenoord. Daarnaast zal overleg met de gemeente Rotterdam plaatsvinden over de investering in aansluitende infrastructuur en de optimale bijdrage van het vernieuwde stadion aan de gebiedsontwikkeling.

Naar verwachting zullen de verkenners eind april 2014 het definitieve advies aangaande de toekomstige huisvesting van Feyenoord overhandigen aan de opdrachtgever Stichting Feyenoord.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media