Superplinten: Van bedrijventerrein naar een aantrekkelijke hoogstedelijke woon- en werkomgeving

In opdracht van het project Sloterdijk I Zuid van de gemeente Amsterdam ontwikkelden Heren 5 architecten, gebiedsontwikkelaar AM en openbare ruimtespecialist Stipo gezamenlijk het handboek Superplinten, met ruimtelijke en programmatische tools voor de transformatie van bedrijventerreinen naar aantrekkelijke hoogstedelijke buurten. Het boek wordt op donderdag 28 oktober gepresenteerd tijdens vastgoedbeurs Provada. Centraal staat het combineren van werken en wonen. Handboek Superplinten is opgesteld op basis van de stedenbouwkundige en programmatische ambities van Sloterdijk I Zuid, het eerste transformatiegebied van Haven-Stad , maar is ook toepasbaar op andere stedelijke gebieden.

Groeiende steden hebben nieuwe woningen nodig én ruimte voor werkgelegenheid. Ruimte voor meer wonen en groen gaat vaak ten koste van werken. Echter, de aantrekkingskracht van een stad wordt mede bepaald door een grote diversiteit aan werkgelegenheid, zowel in de kennis- als in de productie- of maakindustrie.

Inventiviteit op ooghoogte

Projectmanager Sloterdijk I Zuid Paul Moons: “In Sloterdijk I Zuid wordt, net als in de rest van Haven-Stad, wonen en werken straks meer met elkaar gemengd dan in de rest van de Amsterdam. Wie er in de toekomst op straat loopt, ziet bedrijfsruimtes, kleinschalige kantoren, maatschappelijke voorzieningen, winkels en woningen elkaar afwisselen. Onze ambitie is hoog: een prettige, duurzame, toekomstbestendige wijk. Om al deze functies goed in te passen is veel inventiviteit nodig. Heren 5, AM en Stipo onderzochten samen voor de gemeente Amsterdam hoe je dit voor elkaar krijgt en hoe dat er dan uitziet.”

Geschikt voor alle schaalniveaus en ontwikkelfases

Superplinten zijn de schakel om te komen tot een hoogwaardig hoogstedelijk gebied waarbij werken en wonen gelijkwaardig worden behandeld. “Handboek Superplinten biedt diverse handvatten hoe een hoogstedelijke buurt mogelijk wordt met een grote diversiteit aan werkruimtes aan de straat. Denk aan woon- en werkgelegenheid, levendigheid overdag en in de avond met een breed economisch draagvlak voor een voorzieningenniveau voor de bewoners, werkers en bezoekers. De ruimtelijke en programmatische aspecten krijgen veel aandacht. Hiermee raakt het alle schaalniveaus, planfases en betrokkenen: van stedenbouw tot installatieruimte, van concept tot uitwerking, en van meubelmaker tot investeerder”, aldus de experts van het handboek.

Geschikt voor andere stedelijke gebieden

Het handboek Superplinten is opgesteld op basis van de stedenbouwkundige en programmatische ambities van transformatiegebied Sloterdijk I Zuid, maar is ook toepasbaar op de rest van Haven-Stad en andere stedelijke (transformatie)gebieden. De gemeente en de auteurs stellen de opgedane kennis daarom graag beschikbaar aan iedereen die voor eenzelfde uitdaging staat: hoogstedelijke ontwikkeling in een gemengde programmering met een prettige publieke ruimte.

 

Bekijk het handboek Superplinten digitaal:
Superplinten, praktisch en beeldend handboek – Casestudy Sloterdijk I Zuid by Heren5 Architecten – issuu

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media