Vijverpark Overveen

Het voormalige terrein van het Marinehospitaal in Bloemendaal heeft een metamorfose ondergaan. In een open planproces met omwonenden en toekomstige bewoners zijn de plannen gemaakt. Het resultaat: een prachtig plan dat een fijne leefomgeving biedt voor haar bewoners.

AM heeft bij dit project haar co-creatiemodel benut, waarbij zij ontwikkelt op basis van conceptuele kracht, innovatie en intensieve samenwerking met belanghebbenden. De omwonenden vormden de eerste groep belanghebbenden; met hen is de stedenbouwkundige visie en het bestemmingsplan vormgegeven. Vervolgens organiseerde AM een traject van crowdsourcing, waarbij belangstellenden de gelegenheid hebben gekregen hun woonwensen te koppelen aan de kwaliteiten van dit gebied. Ruim 1.300 geïnteresseerden deden mee.

De enquêtes en gesprekken leverden een duidelijk beeld op van de gewenste architectuur, woningtypen en plattegronden. Ook hierbij dachten de omwonenden, verenigd in de Klankbordgroep Marinehospitaalterrein, actief mee. In totaal zijn hier 80 woningen in fases gebouwd. Ze hebben de Overveense architectuurstijl met veel aandacht voor fraai gedetailleerde gevels met afwisselende raampartijen en hoogwaardige materialen. De reeds aanwezige monumentale bomen en slingerende waterpartijen geven de woonbuurt – herdoopt tot Vijverpark Overveen – een parkachtig karakter.

Ligging op de kaart

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media