Schoterkwartier

Een mooie combinatie: de herontwikkeling van het Deliterrein en het naastgelegen Shellterrein in Haarlem Noord, respectievelijk in eigendom bij de gemeente en AM. Beide partijen trekken nu samen op, om er één aansprekend gebied van te maken.

Als nieuwe naam voor de locatie is gekozen voor ‘Schoterkwartier’, in herinnering aan de jaren twintig van de vorige eeuw waarin het grondgebied van de gemeente Schoten werd toegevoegd aan de gemeente Haarlem. Nog steeds is de dorpskern van Schoten zichtbaar en is de naam Schoten binnen Haarlem bekend en bemind. Bij de verdere planontwikkeling worden de buurtbewoners nauw betrokken, indachtig de I AM YOU-aanpak van AM.

Ligging op de kaart

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2021