Schelphoek

  • Start 2007
  • Oplevering 2017

Met het project Schelphoek heeft AM een waardevol stuk binnenstad aan Alkmaar toegevoegd. Het voormalige haventerrein heeft een indrukwekkende metamorfose ondergaan. Bedrijvigheid heeft plaatsgemaakt voor hoogwaardig wonen en verblijven. Een ware precisie-operatie.

Schelphoek grenst aan de oostzijde van de Alkmaarse binnenstad, aan een zijkanaal van het Noordhollandschkanaal. Het bestond oorspronkelijk uit drie aangelegde eilandjes in het Voormeer, die later onderdeel werden van de Alkmaarse vesting. AM pakte de herontwikkeling van de bedrijvenlocatie op door deze samen met ontwikkelaar De Eendragt (een samenwerking van Van der Gragt en Tervoort) te verwerven. Gezamenlijk werd in 2007 opdracht gegeven voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan, waarin onder meer de aanleg van een nieuwe gracht voor extra kwaliteit en beleving heeft gezorgd. Afgesproken werd dat beide partijen hun eigen deelplannen zouden ontwikkelen; uiteraard wel met de nodige afstemming (programma, ontwerp) en in goed overleg met de gemeente Alkmaar.

AM heeft in Schelphoek zes deelplannen ontwikkeld met in totaal 173 woningen, zowel grondgebonden als gestapeld. Daarnaast maakte een ondergrondse parkeergarage deel uit van de ontwikkelopgave. Deze werd mede op verzoek van de gemeente Alkmaar ontwikkeld. Zij wilde graag de binnenstedelijke parkeercapaciteit uitbreiden. De realisatie van de garage vormde een bijzondere civieltechnische en bouwkundige uitdaging. De aanleg vond grotendeels onder water plaats. Daarbij is veel aandacht besteed aan het behoud van de voormalige zoutziederij De Eendragt; een karakteristiek industrieel gebouw met een 30m hoge schoorsteen – tevens Rijksmonument. Met uitgebreide veiligheidsmaatregelen is dit bouwproces in goede banen geleid.

Met Schelphoek heeft Alkmaar een aantrekkelijk binnenstedelijk woongebied erbij gekregen dat zeer in de smaak valt bij de bewoners. Zij waardeerden in een enquête hun nieuwe woonmilieu gemiddeld met een 8,4. AM was hier tevens verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van de openbare ruimte.

 

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media