Overeenkomst Hillegom, AM en Ymere voor ‘Wonen aan de Ringvaart’

De gemeente Hillegom, gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en woningcorporatie Ymere hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van ‘Wonen aan de Ringvaart’, een nieuwe woonwijk met circa 320 woningen. Deze wordt gerealiseerd op het terrein van de voormalige betonfabriek aan de Ringvaart in Hillegom. Wethouder Ivo ten Hagen, regiodirecteur Frank Klomp van AM en ontwikkelingsmanager Jakko Dekker van Ymere hebben hiervoor de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Met de ondertekening van de overeenkomst, waarin onder meer afspraken zijn gemaakt over de inrichting van de openbare ruimte, is de weg vrij gemaakt voor behandeling van het bestemmingsplan en het beeldregieplan door de gemeenteraad. Deze raadsbehandeling vindt plaats op 11 juli a.s. Vervolgens zal de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

AM en Ymere, die voor dit project samenwerken in Ringvaart Hillegom CV, pakken de planontwikkeling voor deze nieuwe woonbuurt op. Er zullen zowel diverse typen eengezinswoningen en appartementen als vrije kavels worden aangeboden. Dertig procent van het woningaanbod valt onder de sociale woningbouw.

Burgers actief betrokken
De omwonenden en geïnteresseerden worden actief in de planontwikkeling betrokken. Er is een klankbordgroep gevormd waarmee de nadere uitwerking van het bestemmingsplan wordt besproken, maar ook zaken als veiligheid en het minimaliseren van de overlast tijdens de bouw.

Belangstellenden voor de woningen worden via de methode van het vraaggestuurd ontwikkelen bij de ontwikkeling betrokken. Het ontwerp van de wijk en de woningen wordt op basis van de vragen en wensen van potentiële bewoners uitgewerkt. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.ringvaarthillegom.nl. Op deze website is ook alle overige actuele informatie over de ontwikkeling te vinden.

Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media