Op maat gesneden oplossingen voor de zorgmarkt

De zorgmarkt in Nederland groeit de komende decennia sterk. Mensen overleven steeds vaker ziekten die vroeger fataal waren, maar hebben daarna wel structureel meer zorg nodig. En in absolute zin neemt het aantal ouderen toe. Zij worden gezonder oud, maar uiteindelijk neemt de totale zorgvraag toe. Zorginstellingen krijgen meer en meer te maken met marktwerking. Zij concurreren met hun product op prijs en kwaliteit en ervaren nieuwe risico’s op vaste kosten, zoals leegstand. AM biedt hiervoor via haar expert centre AM Health integrale oplossingen. Daarbij verenigt AM Health haar kennis van en ervaring in de markt van zorg en welzijn met de brede vastgoedexpertise binnen AM. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid netwerk van financiers, beleggers en woningcorporaties waarmee wij samenwerken bij de realisatie van zorgvastgoed. Het is voor ons vanzelfsprekend goed te luisteren naar toekomstige bewoners, gebruikers en zorgaanbieders. Met de inbreng van de eigen kennis en ervaring en die van alle betrokkenen geven wij een plan in een creatief proces vorm conform de wensen en eisen van financiers en beleggers. Dat vormt een solide basis voor een duurzaam en goed te exploiteren project.

Om het planvormingsproces te structureren hanteren wij een aantal flexibele en modulair toepasbare concepten:

AM Senior Living Community

Het beleid van de overheid is er op gericht ouderen zo lang  mogelijk zelfstandig te laten wonen, ook bij een toenemende zorgbehoefte. Maar dat is alleen betaalbaar als de zorg, inclusief de niet planbare zorg, efficiënt kan worden ingezet. AM Senior Living Community is een concept waarmee wij huisvestingsvormen ontwikkelen die aansluiten op de wensen van de gebruikers. Door ouderen met een (latente) zorgbehoefte zelfstandig én bij elkaar te laten wonen, is het mogelijk veel langer “thuis” te blijven wonen. We ontwikkelen de woningen in diverse prijsklassen met  verschillende vormen van eigendom en financiering . Met zorgaanbieders ontwikkelen wij aantrekkelijke en economisch profijtelijke zorg- en serviceconcepten. Dat kan variëren van een beperkte dag- en nachtopvang tot een lokaal of regionaal centrum voor ouderengeneeskunde met een integraal aanbod van aanvullende diensten .

Netwerkziekenhuis

In het kader van gebiedsontwikkeling hebben we een visie opgesteld voor een nieuwe inrichting van de curatieve en chronische zorg in een regio. Een bouwkundige en technische infrastructuur bestaande uit medische centra en een centraal regionaal ziekenhuis van beperkte omvang, maakt het mogelijk  het merendeel van de medische zorg in de directe nabijheid van de bewoners aan te bieden. Door samenwerking tussen zorgaanbieders en verdeling van taken kan de zorg kwalitatief hoogwaardig en efficiënt worden georganiseerd.

AM Health Campus

Ontwikkeling van terreinen rondom centrale medische voorzieningen (ziekenhuizen, grote zorgcentra) is voor die instellingen vooral aantrekkelijk als nieuwe bedrijvigheid en voorzieningen worden gevestigd die meerwaarde opleveren voor de primaire doelstelling van de zorgaanbieder. Daarvoor hanteren wij het Campus concept. Dit is een integrale aanpak van de gebiedsontwikkeling met een strak geregisseerd vastgoedconcept in een samenwerkingsmodel met de zorgaanbieder en de grondeigenaar.

Strategische advisering zorgvastgoed AM Health is zorginstellingen behulpzaam bij de bepaling van de lange termijn strategie van het vastgoed. Als daarbij verkoop of herontwikkeling van gebouwen of terreinen aan de orde is, benutten we de brede expertise binnen AM en BAM.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media