Nieuw leven voor verouderd vastgoed

De herontwikkeling van verpauperde gebieden en verouderde gebouwen op binnenstedelijke locaties is noodzakelijk  voor de vitaliteit en financiële stabiliteit van onze steden. Een goede aanpak verlangt een uitgesproken liefde voor de stad, creativiteit en doorzettingsvermogen. Het motto voor publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling –  ´alleen ga je sneller, samen kom je verder’ – geldt eens te meer voor de complexe opgaven die we in de binnensteden tegemoet treden. AM investeert in allianties met overheden, woningcorporaties, beleggers en maatschappelijke organisaties om vaart te houden in binnenstedelijke herontwikkelingsopgaven.

De leegstand in bestaand verouderd vastgoed is een van de grootste problemen waar Nederland anno 2012 mee heeft te maken. Op een aantal deelmarkten (waaronder kantoren en overig bedrijfsmatig vastgoed) is sprake van overaanbod. Financieringsmogelijkheden voor vastgoed zijn in algemene zin beperkt. Overheden zijn echter bereid initiatieven vanuit de markt waarmee het maatschappelijke probleem van leegstand wordt tegengaan actief te stimuleren.
In samenwerking met TCN en BAM Utiliteitsbouw heeft AM de joint venture SINDS opgericht. Sinds bestaat uit jonge vastgoedprofessionals en richt zich specifiek op de transformatie van bestaand vastgoed. SINDS zal zich via de CORE-methodiek (Concepting, Ontwikkelen, Realiseren en Exploiteren) richten op transformatieopgaven die beter dan nu het geval is, aansluiten op de actuele marktvraag en daarmee nieuwe mogelijkheden bieden voor (her)gebruik. Mede door de marktveranderingen ontstaan nieuwe economieën en daardoor nieuwe markten op het gebied van huisvesting. SINDS heeft de overtuiging meer kwaliteit te kunnen bieden aan klanten uit de nieuwe markten door het herontwikkelen van bestaande gebouwen. Deze staan veelal op goede plekken in de stad en bieden toegevoegde waarde aan de gebruikers daarvan. Daarbij is herontwikkelen van bestaand vastgoed goedkoper en sneller te realiseren dan nieuwbouw.

De transformatie van het monumentale, circa 36.000 m² grote voormalige GAK-kantoor in Amsterdam is een goed voorbeeld van de wijze waarop met verouderd vastgoed kan worden ingespeeld op nieuwe markten. In het uit 1960 daterende kantoor ontwikkelen we met partner Stadgenoot circa 600 studenten- en starterswoningen: De Studio. Om een goed beeld te krijgen van de vraag naar goedkope koopappartementen hebben we tijdens het ontwikkelingsproces een internetenquête gehouden. De uitkomsten van deze enquête zijn gebruikt om het aanbod beter af te stemmen op de wensen van de toekomstige bewoners.
Tegelijkertijd sluiten we met deze transformatie aan op het beleid van de gemeente Amsterdam leegstand in de stad terug te dringen en de schaarse ruimte beter te benutten. Het kantoor ligt binnen de ring in het Amsterdamse stadsdeel West. In de transformatie behoudt het gebouw zijn oorspronkelijke karakter.

 

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media